bild av  laboratorium

MATRYCA

Matryca

Rola matrycy w profilu kompozytowym polega częściowo na wiązaniu ze sobą zbrojenia, a częściowo na utrzymaniu prawidłowego położenia zbrojenia w stosunku do przekroju poprzecznego w celu optymalnego wykorzystania właściwości mechanicznych. Rodzaj matrycy określa również właściwości takie jak odporność na korozję, właściwości elektroizolacyjne oraz odporność na ogień i temperaturę.

W procesie pultruzji zasadniczo dobrze sprawdzają się trzy rodzaje matryc: poliestrowa, epoksydowa i fenolowa.

Matryca poliestrowa 

Poliester jest najczęściej stosowanym materiałem matrycy, ponieważ tworzy kompozyt o dobrych, wszechstronnych właściwościach.

Nienasycone poliestry można podzielić na trzy główne grupy: ortopoliester, izopoliester i winyloester. W porównaniu z ortopoliestrem, izopoliester zwiększa odporność na uderzenia oraz zapewnia większą elastyczność i odporność na temperatury. Zwiększa również odporność na korozję.

Winyloester ma jeszcze lepszą odporność na korozję i właściwości termiczne. Ponieważ winyloester ma lepsze właściwości w zakresie wydłużania niż orto- i izopoliester, zapewnia on również kompozytom lepszą odporność na uderzenia i lepsze właściwości zmęczeniowe.

Matryca epoksydowa

Matryce epoksydowe są stosowane głównie do profili wzmacnianych węglem, nadając kompozytom lepsze właściwości zmęczeniowe i mechaniczne. Epoksyd jest bardziej odporny na oddziaływania termiczne i ma lepsze właściwości elektryczne.

Matryca fenolowa

Fenol jest stosowany, gdy istnieją wymagania dotyczące wysokiej odporności ogniowej, odporności na temperaturę, niskiego wytwarzania dymu i ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w przypadku poddania działaniu ognia.

Dodatki 

„Dodatki” to ogólny termin używany w odniesieniu do środków, które są dodawane do matrycy. W zależności od przeznaczenia, dodatki można podzielić na trzy podstawowe grupy: dodatki obniżające cenę, dodatki związane z procesem technologicznym i dodatki związane z funkcją. Choć ich przeznaczenie może być różne, dodatki zawsze wpływają na odporność profili na korozję, a także na ich właściwości mechaniczne i ognioodporność.

Dodatki związane z procesem technologicznym

Dodatki związane z procesem to substancje, które mają korzystny wpływ na proces pultruzji oraz na właściwości i wygląd utwardzonego profilu. Jednym z przykładów jest „dodatek niskoprofilowy” stosowany w celu uniknięcia nadmiernego kurczenia się podczas utwardzania profili. Dodatek ten zapobiega powstawaniu pęknięć włoskowatych na powierzchniach, jednocześnie zwiększając odporność profili na korozję i poprawiając właściwości zmęczeniowe. Powoduje on także zmniejszenie tolerancji geometrycznych i naprężeń wewnętrznych profili.

Dodatki związane z funkcją 

Dodatki związane z funkcją mają korzystny wpływ w odniesieniu do zastosowania gotowego profilu. Jednym z przykładów takich dodatków są barwniki. Innym przykładem są środki zmniejszające palność. Te ostatnie dodaje się w celu uzyskania właściwości samogasnących i opóźnienia rozprzestrzeniania się płomienia.

Oczywiście, dodatki związane z funkcją mogą być również dodawane w ilościach tak dużych, że pogarszają właściwości mechaniczne profilu.

Patrz również Kodeks jakości Fiberline na stronach 0.10-0.11 Podręcznika Projektowania Fiberline.

Dodatki obniżające cenę*

Jedyną funkcją dodatków obniżających cenę jest wypełnienie formy profilu, a ich zastosowanie umożliwia ograniczenie zużycia droższych materiałów zbrojeniowych i matrycy. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie obniżenie ceny gotowych profili. Profile takie mają znacznie gorsze właściwości mechaniczne z uwagi na zmniejszenie ilości zbrojenia. Ponadto użycie większości rodzajów dodatków obniżających cenę skutkuje również tym, że profile mają mniejszą odporność na korozję i większość chemikaliów.

*Często określane jako „wypełniacze”.Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości