bild av pultrudering

KVALITETSFÖRSÄKRING FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Kvalitetssäkring från början till slut

Vårt kvalitetskontrollsystem täcker alla faser i vår produktion – från order och råvaror till slutprodukten som hamnar hos kunden. På så sätt kan vi säkerställa kontinuerlig, hög kvalitet i alla våra produkter och varje gång du handlar hos oss. Här får du en genomgång av hur vi hanterar kvalitet på Fiberline.

Alla goda ting är tre: ISO, CE och DIBT
Hos Fiberline är kvalitet inte bara en del av vår strategi, utan en viktig del av vår vardag när vi säkerställer hög kvalitet ned till minsta detalj – genom hela produktionsflödet och i varje produkt.

Vi går systematiskt tillväga i vårt kvalitetsarbete. Detta betyder bland annat att våra processer följer ISO 9001, och att vi som några av de enda i branschen kan uppvisa ett CE-märke på våra konstruktionsprofiler. Vår CE-märkning säkras bland annat genom extern revision två gånger per år, där en oberoende revisor besöker oss för att godkänna att vi också gör som vi lovar när det gäller råvaror, intern kvalitetskontroll och allmänna processer. Vi har också det ackrediterade tyska byggnadsgodkännandet från Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), vars godkännande innebär att våra profiler kan användas i tyska konstruktioner. Dessutom har vi ett antal certifierade laboratorier där allt från råvaror, färdiga produkter och optimeringar testas. Slutligen följer vi processen för avancerad produktkvalitet (APQP) när vi utvecklar nya produkter. Detta säkerställer högsta kvalitet och de bästa kompositlösningarna.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Om du behöver mer utförlig beskrivning av vårt arbete med certifieringar vad avser konstruktionsprofiler kan du ladda ned vår konstruktionshandbok där vi granskar kraven mer ingående. 

Du får gärna kontakta oss för att samtala vidare om kvalitetssäkring av dina framtida lösningar.

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt