Billede af strukturelle profiler

ORDENTLIGHED & ANSVAR

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Få ressourcer til vedligehold

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og få krav til vedligehold. Som naturlig konsekvens heraf er brug af maling, kemikalier eller maskiner til vedligeholdelse også begrænset i hele profilets lange levetid.

Halvt så meget energi til glasfiber

Der skal bruges dobbelt så meget energi for at fremstille en brokonstruktion i traditionelle konstruktionsmaterialer frem for glasfiber. Det gør glasfiberprofiler til et bæredygtigt alternativ til fremtiden byggeri.

Energioptimeret produktion

For Fiberline handler miljø om ordentlighed og ansvar. Derfor gør vi os umage med at udnytte ressourcerne effektivt, så vi skåner miljøet.
På vores moderne fabrik har vi skabt rammerne for at kombinere en energieffektiv produktion med et godt arbejdsmiljø. Vores profiler fremstilles i en kontinuerlig proces kaldet pultrudering. Her er afdampningen begrænset i et lukket værktøj og plastmaterialets hærdeproces udvikler selv varme med lavt energiforbrug som følge.

 

Læs mere om vores tilgang til miljø

 

Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Bæredygtigt alternativ

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.

Seneste nyt