Profiler

U-profiler
U-profiler

Fiberlines FRP U-profiler er et omkostningseffektivt alternativ til træ, beton, stål eller aluminium. De er korrosionsfri og forringes ikke, hvilket giver dem en lang levetid og sparer dig vedligeholdelsesomkostninger på lang sigt.

Køb nu
I-profiler
I-profiler

Fiberlines glasfiberprofiler kombinerer en række unikke egenskaber som høj styrke, lav vægt og korrosionsbestandighed. Det gør profilerne til et omkostningseffektivt alternativ til beton, træ, stål og aluminium.

Køb nu
Firkantrør
Firkantrør

Vores firkantrør har samme høje styrke som stål, men kun ¼ af massefylden, hvilket giver vægtbesparelser på den samlede konstruktion og nemmere håndtering under montagen.

Køb nu
Vinkelprofiler
Vinkelprofiler

Bearbejdningen af vores glasfibervinkelprofil minder meget om arbejdet med træ og kræver hverken specialværktøj eller svejsning. Det giver nem montage og tilpasning on site.

Køb nu
Fladprofiler
Fladprofiler

Hos os får du fladprofiler i glasfiber med høj kvalitet. Alle vores konstruktionsprofiler er nemlig CE-mærkede, hvilket er din garanti for ensartet, høj kvalitet hver gang du handler med os.

Køb nu
Dele til gelænder og rækværker
Dele til gelænder og rækværker

Vores gelænder til trapper og gangarealer er korrosionsfrit og holdbart selv under krævende forhold. Derfor finder gelænderet bred anvendelse udendørs samt i industrien, køletårne, svømmehaller og offshore.

Køb nu

Korrosionsfrie profiler giver økonomiske fordele

Profiler i glasfiber fra Fiberline er korrosionsfrie og et omkostningseffektivt alternativ til beton, træ, stål og aluminium. Dette betyder, at profilerne har en lang levetid, og udgifter til dyre udskiftninger pga. korrosion eller råd undgås. Vores brede udvalg indeholder U-profiler, I-profiler, vinkelprofiler, firkantrør, fladprofiler, gelænderprofiler og tilbehør som beslag, bolte og skruer.

Hvorfor vælge glasfiber?

Med glasfibers lethed, styrke og holdbarhed har du mulighed for at skabe intelligente slutløsninger. Ulig traditionelle materialer kan man i pultruderede glasfiberprofiler tilpasse materialeegenskaberne, så de er nøje tilpasset anvendelsen og kundernes behov, fx inden for byggeri, offshore og industri. Se flere fordele med glasfiber her

Minimal vedligeholdelse

Med vores profiler eller bjælker i glasfiber får du ingen eller kun minimal vedligeholdelse. Det giver reducerede omkostninger i produktets samlede levetid. Fiberlines glasfiberbjælker eller profiler er nemlig ekstremt holdbare selv under krævende vejrforhold og korrosive påvirkninger. Som regel kræver profilerne ikke ekstra coating.

Profiler i glasfiber = Kun ¼ massefylde

Med vores glasfiberprofiler får du samme høje styrke som stål men kun ¼ af vægten. Dette muliggør store vægtbesparelser med glasfiberkomponenterne - og dermed et lettere design og en lavere totalvægt af den færdige løsning. Dette vil som regel medføre besparelser på anlægningsomkostningerne til specialværktøj og mandskab samt på montagetiden, der kan påvirke anden drift.

Bred anvendelse

Med en lang række standardgeometrier, såsom U-profil, I-profil og firkantrør finder Fiberlines profiler bred anvendelse i en lang række industrier og brancher. I dag anvendes vores profiler bl.a. til offshore, banesegmentet, svømmehaller, rensningsanlæg, køletårne og infrastruktur.

Elektrisk isolerende = Mindre kompleks jording

Vores glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og reducerer kompleksiteten ved jording. Det er en fordel, der sparer både mandskab og arbejdstimer. Det vil sige, at der ofte er besparelser på den samlede entreprise, selvom glasfibermaterialet er et dyrere udgangspunkt. Efterfølgende er eftersyn og service af jordingssystemer også begrænsede.

Profiler med CE mærke

Hos Fiberline er vores profiler certificerede i henhold til CE, hvilket er din garanti for høj og ensartet kvalitet, hver gang du handler med os. CE-mærket på vores glasfiberprofiler indebærer bl.a., at vi både har egen og ekstern kontrol, der løbende holder øje med og tester produktegenskaberne på vores profiler, ligesom vi har sporbarhed fra råvarer til slutprodukt hos kunden.

Pultrudering sikrer høj kvalitet

Et af Fiberlines særkender er vores produktionsproces, nemlig pultrudering. Her trækkes fibrene igennem et lukket værktøj, hvor de opnår deres helt særlige egenskaber. Desuden forbliver kvaliteten ensartet høj, idet der er tale om en kontinuerlig proces. Læs mere om pultrudering her.

Enkel bearbejdning

Vores glasfiberprofiler bearbejdes lige så enkelt som hårdt træ – uden specialværktøj og varmt arbejde. Derfor monteres vores profiler nemt, ligesom de sidste tilpasninger, fx i forhold til rørføringer, kan klares on site. Se vores video om bearbejdning af glasfiber her

Bæredygtigt byggemateriale

Vores glasfiberprofiler har en god miljøprofil i et livscyklusperspektiv. På grund af profilernes lave krav til vedligeholdelse, lange levetid og dermed reducerede livscyklusomkostninger samt en energioptimeret produktion, er profilerne grønne fra start til slut. Læs mere om livscyklus for glasfiber her