Billede af mælkebøtter

FOKUS PÅ MILJØ

Bæredygtige glasfiber profiler fra FIberline Building Profiles

Hos Fiberline handler miljø om ordenlighed og ansvarlighed. Vi gør os umage for at udnytte ressourcerne effektivt og skåne miljøet. Samtidig giver vi vores kunder mulighed for at skabe bæredygtig vækst med os som en del af deres værdikæde.

Her på siden kan du få et overblik over vores produkters miljøbelastning gennem hele deres livscyklus - Life Cycle Assessment (CLA) – fra råmaterialer og fremstilling til anvendelse, vedligeholdelse og bortskaffelse (se uddybende nedenfor).

  • Råvarer – Råvarefremstillingen er den mest energikrævende del af vores klimaaftryk og består af af glasfibre samt resiner.
  • Fremstilling – Vores moderne fabrik og en energioptimeret fremstillingsproces gør vores produkter til et bæredygtigt alternativ til traditionelle materialer.
  • Distribution – Et let design og fabrik i nærheden af vores primære markeder i Europa har en positiv effekt på transporten og den CO2, der udledes.
  • Montering – Lav vægt giver nem håndtering uden behov for store specialmaskiner, hvilket resulterer i udledning af mindre CO2.
  • Anvendelse – Vores produkter bidrager med at løse de globale klimaudfordringer ved at skabe mere med mindre hos vores kunder - ved at nedbringe deres eget energiforbrug i forhold til traditionelle strukturelle materialer og skabe mere omkostningseffektive slutløsninger. 
  • Genanvendelse – Glasfiberrester fra vores produktion kan blive genanvendt som råvare (70%) og erstatningsbrændstof (30%) ved cementfremstilling eller som supplement til støbte glasfiberløsninger.

Råvarer

Den mest energikrævende del af vores i forvejen lave klimaaftryk - hele 80 % - relaterer sig til råvarematerialefremstillingen. De to primære råvarer i vores produkter er glasfibre og resiner. Begge fremstilles i en kompliceret proces hos vores leverandører. Her bliver resinerne udvundet fra råolie mens glas- og kulfiber fremstilles af grundstofferne sand samt en række tilsætningsstoffer.

Fremstilling

I vores tilgang til industriel produktion og med vores moderne fabrik i Polen har vi skabt de bedste rammer for en energieffektiv produktion. Her bestræber vi os på at skabe mere med mindre – create more with less.

Energieffektiv fremstilling

Fiberlines profiler fremstilles i en kontinuerlig proces kaldet pultrudering. Produktionsformen begrænser effektivt afdampning fra flygtige stoffer, da det foregår i en lukket proces. Samtidig udvikler hærdeprocessen i sig selv varme, en såkald exoterm reaktion, hvilket holder energiforbruget pr. produceret enhed lavt. 

Renere vand med glasfiber

Vandforureningen ved fremstilling af en glasfiberbro er lille i forhold til forureningen ved valg af traditionelle konstruktionsmaterialer. Det er konklusionen i en miljøvurdering gennemført af Hollandske myndigheder. Miljøbelastningen er beregnet efter den såkaldte "Critical load method", der gør det muligt at sammenligne de forskelligartede materialer.

I beregningen holdes den aktuelle udledning af drivhusgasser op imod grænseværdierne. Derefter omregnes disse udledninger til kritiske udledninger for vand, luft og/eller jord, som følge af fremstillingen af et produkt, fx en bro. Al forurening er medtaget - fra råvareudvinding og forarbejdning til fremstilling af en færdig bro.

Distribution/transport

Idet massefylden kun er ¼ af stål og beton, er der med vores glas- og kulfiberprofiler ofte vægtbesparelser at hente på den færdige løsning. Det har en positiv effekt på transporten og den co2, der udledes.

Lettere design = lavere co2

Vores materialer har et fremragende styrke-vægt forhold, hvilket gør det muligt at skabe slanke og lette designs. Sammenlignet med traditionelle materialer som beton, træ, stål og aluminium er der derfor ofte vægtbesparelser på den færdige løsning – til gavn for transporten og udledning af CO2. Læs mere om den lave vægt her

Montering

Grundet vores materialers lave vægt og høje styrke, er der også fordele at hente under montering eller etablering af slutløsningerne, hvor vores profiler indgår. Blandt andet kan materialeforbruget til andre dele af konstruktionen – såkaldte co-products - ofte minimeres, da et lettere design stiller mindre krav til styrken, fx i et fundament.

Optimering af ressourcerne

Den lave vægt gør ligeledes håndteringen af vores glas- og kulfiberprofiler nemmere og ofte uden behov for store specialmaskiner. Der har en positiv effekt på udledningen af CO2 i forbindelse med etableringen. Endelig muliggør den lave vægt at præfabrikere meget mere og derved reducere udstyr og etableringstid onsite.

Anvendelse

Hele vores forretning er baseret på at levere glasfiberprofiler til det energieffektive samfund, hvor vi skaber mere med mindre – create more with less. På den måde kan vi bidrage til at løse de globale klimaudfordringer.

Fremtidens energirigtige materiale

Med udgangspunkt i vores produkters unikke materialetekniske egenskaber har vi valgt at fokusere på områder, hvor vores profiler er med til at gøre en forskel – blandt ved at nedbringe deres eget energiforbrug i forhold til traditionelle materialer eller skabe en mere omkostningseffektiv løsning for kunden eller slutbrugeren.

Bærende konstruktioner er et af disse områder. Vores konstruktioner i glasfiber har på grund af lav vægt, minimalt vedligehold og lang levetid en positiv miljøprofil ift. traditionelle materialer.

Lave driftsomkostninger

Ser man på levetidsomkostningerne på de færdige løsninger, er vores profiler ofte det omkostningseffektive valg. Profilerne har nemlig en enestående holdbarhed samt ingen eller minimale krav til vedligeholdelse, hvilket betyder, at omkostninger og ressourcer til drift, vedligeholdelses og sanering er lave. Disse materialetekniske egenskaber giver desuden vores produkter en lang levetid. Ser man derfor på budgettet for hele løsningens levetid, er glasfiber ofte det økonomisk mest fordelagtige valg.

En god miljøprofil i et livscyklusperspektiv

Der skal bruges mere end dobbelt så meget energi til at fremstille en brokonstruktion i traditionelle konstruktionsmaterialer frem for glasfiberkomposit. Det er konklusionen i en miljøvurdering, der er gennemført af Hollandske myndigheder i forbindelse med et konkret broprojekt.

Genanvendelse

Genanvendelsen af glasfiberkomposit kører i et teknisk kredsløb, hvor kompositten indgår som råvare og erstatningsbrændstof ved cementfremstilling. Glasfiberkomposit er 30 % energi og 70 % råvare til cementfremstilling. Når man granulerer glasfiberkomposit og anvender det i cementfremstillingen, fortrænger det brugen af fossile brændsler og jomfruelige råvarer på cementværket. Se udregningen her

Fra kompositprofil til cement

Fiberline indgik i 2010, som den første danske virksomhed, et samarbejde med virksomheden Zajons og senere Neocomp GmbH, der har etableret et anlæg i Nordtyskland til forbehandling af kompositmateriale til genanvendelse.
Profilerne neddeles på anlægget i en stor kværn. Efterfølgende justeres brandværdien i materialet ved at mikse det med andre genbrugsmaterialer i en patenteret proces. Det færdige genbrugsmiks anvendes som erstatningsbrændstof og råvare på cementværkerne hos Holcim – en af verdens største cementproducenter.

Det sparer man

Når man genanvender 1000 tons Fiberline-profiler, sparer man op til 450 tons kul, 200 tons kridt, 200 tons sand og 150 tons aluminiumoxid i cementfremstillingen. Og der er ingen støv, aske eller andre biprodukter ved processen. (Ref: Holcim, 2010).

 


Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.