Tysklands første glasfiberbro

FREMTIDENS BYGGEMATERIALE

Leverandør

Fiberline Building Profiles A/S

Materiale

Glasfiberbrodæk og strukturelle profiler

Fordele

  • Stor styrke og stivhed
  • Nem bearbejdning
  • Lav vægt
  • Minimal vedligeholdelse
  • Korrosionsfrit

Tysklands første vejbro i komposit

Plastbaserede kompositter kan blive fremtidens byggemateriale til lette, vedligeholdelsesfrie broer. Det er bevist med opførelsen af det europæiske fastlands første vejbro i komposit i den tyske kommune Klipphausen ved Dresden, der er gået nye veje og har opført en nyskabende vejbro i komposit, populært kaldet glasfiber. Broen er etableret af Fiberline Building Profiles i Middelfart i Danmark.

Kompositbroen, der teknologisk set er en af Europas mest avancerede broer, kan med fordel erstatte broer i stål eller beton - vel at mærke med samme bæreevne som tilsvarende broer i stål eller beton.

Den tyske kommune Klipphausen havde tidligere haft gode erfaringer med kompositmateriale til cykel- og gangbroer, som erstatning for broer, der blev ødelagt under de kraftige oversvømmelser i store dele af Dredsen-området i 2002. Derfor valgte man at tage skridtet fuldt ud og etablere den første vejbro i komposit.

Broens styrke og letvægt i kombination med, at den er hurtigere at bygge, var afgørende for valget af kompositbroen. Samtidig betyder kompositmaterialets høje bestandighed over for vejsalt, regn og frost mindre vedligehold, og det var også medvirkende til, at den tyske kommune Klipphausen valgte kompositbroen fra Fiberline.

I mange tilfælde skal broen installeres hurtigt for at få så få gener for trafikken som muligt.

Her er det en stor fordel, at kompositbroen kan samles i forvejen og derefter løftes på plads på grund af den lave vægt.

Vejbroen til Klipphausen blev leveret i to dele og sammenklæbet på stedet. Efterfølgende blev broen placeret på det færdigstøbte betonfundament og boltet fast. Broen kan derfor hurtigt fjernes, hvis der opstår fare for højvande. Klipphausen Kommune kan på den måde beskytte investeringen mod fremtidige oversvømmelser.

I Klipphausen leveres broen samlet i to adskilte dele. De to halvdele monteres på et fundament i floden, som allerede er støbt, hvorefter de to halvdele limes sammen