spildevandsanlæg i Skive Danmark

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Leverandør

Fiberline Building Profiles A/S

Materiale

HD planke med kvartssand-belægning.

Fordele

  • Korrosionsfrit
  • Lang levetid
  • Minimal vedligeholdelse
  • Lav vægt
  • Nem montage

Afdækning af tanke hos Skive Renseanlæg

For at minimere risikoen for lugtgener har Skive Renseanlæg overdækket spildevandstanke med Fiberline Planke, oplyser driftsleder Tage Damsgaard fra Skive renseanlæg.

- Der er tale om ældre tanke, som vi i en periode ikke har anvendt, men for nyligt besluttede at bruge til at optimere den biologiske fosforfjernelse, også kaldet slamhydrolyse. Vi har derfor ønsket en membran på tankene for at minimere risikoen for lugt, der ellers kunne genere vores naboer, siger Tage Damsgaard.
 

Skridsikre gangarealer

For Skive renseanlæg har det specielt været af betydning, at plankerne kan leveres med kvartssand-belægning.

Planker med sand-belægning (de lyse områder) sikrer, at overfladen ikke er glat at gå på, når personalet skal servicere mixerne. Her vist med en diameter på 21m.

- Vi har behov for færdselsarealer på tankene, ikke mindst fordi vi skal servicere mixerne. Derfor må overdækningen ikke være glat at gå på, heller ikke i regnvejr eller sne. Sandbelægningen på plankerne giver den skridsikkerhed, som vi har brug for, siger Tage Damsgaard.
 

Let at samle

Det er lige så nemt at montere planken som at sætte loftbrædder op, siger direktør Michael Thomasen fra Braarup Maskinfabrik AS, der har stået for montering af overdækningen.

Vi kunne anvende almindelige rundsave til at bearbejde plankerne, og det gik ret hurtigt at installere den store overdækning på hele 700 m2 (Ø21 meter x 2). Opgaven bestod i at montere og samtidig tætne på langs og tværs. Desuden bestod opgaven i at integrere plankerne i en konstruktion, der let kan afmonteres, når tankene skal åbnes for rengøring. Disse åbninger, der dækker et areal på 6 x 8 meter (4 stk. på hver tank), er udformet, således at de kan afmonteres i et sammenhængende stykke. Derudover er der monteret 3 inspektionslemme i hver tank som adgangsvej til tankenes mixere, disse måler hver 80 x 80 cm, siger Michael Thomasen.
 

Europæiske rensningsanlæg

Fiberline Planke anvendes på en række spildevands- og rensningsanlæg i Europa til gangarealer, broer, overdækninger og nu også som låg på endog meget store konstruktioner. Skridsikkerheden er vigtig, men det er også af stor betydning, at materialet er korrosions- og UV-bestandigt og kun kræver minimal vedligehold. Desuden bruges Fiberline Riste som riste i overløbsbygværker, gangarealer mv.

Principskitse af tank, illustrerer hvordan Fiberline Planke lægges på (markeret med grøn farve). Markeret med rødt ses en af 4 sektioner, som Skive renseanlæg kan afmontere i et stykke, når de vil rengøre tanken.

 

Principskitse af tank

Principskitse af tank, illustrerer hvordan Fiberline Planke lægges på (markeret med grøn farve).Markeret med rødt ses en af 4 sektioner, som Skive renseanlæg kan afmontere i et stykke, når de vil rengøre tanken

Galleri