avloppsreningsverk i Danmark

MINIMERA RISKEN FÖR LUKT

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

HD-planka med kvartssandbeläggning.

Fördelar

  • Korrosionsfritt material
  • Enkel montering
  • Lång livslängd
  • Minimalt underhåll
  • Stor styrka och styvhet

Övertäckning av tank hos Skive Reningsverk

För att minimera risken för lukt har Skive reningsverk täckt över spillvattentankarna med Fiberline-plankor, säger driftchefen, Tage Damsgaard, på Skive reningsverk.

- Det handlar om äldre tankar som vi under en period inte har använt, men som vi nyligen beslutade att använda för att optimera den biologiska fosforborttagningen, även kallat slamhydrolys. Vi har därför önskat ett skydd på tankarna för att minimera risken för lukt som annars kan störa våra grannar, säger Tage Damsgaard.

Halksäkra gångbanor
För Skive reningsverk har det varit extra viktigt att plankorna kan levereras med kvartssandbeläggning. Plankor med sandbeläggning (de ljusa områdena) gör så att ytan inte är hal att gå på när personalen ska genomföra underhåll av blandarna. Här visas en tank med en diameter på 21 m.
- Vi har behov av rörelseområden på tankarna, inte minst när vi ska genomföra underhåll av blandarna. Därför får övertäckningen inte vara hal att gå på, inte heller i regnväder eller snö. Sandbeläggningen på plankorna ger den säkerhet som vi behöver, säger Tage Damsgaard.

Lätt att montera
Det är lika enkelt att montera plankan som att sätta upp takskivor, säger direktören, Michael Thomasen, på Braarup Maskinfabrik A/S, som har stått för monteringen av övertäckningen.

Vi kunde använda vanliga cirkelsågar till att bearbeta plankorna och det gick rätt snabbt att installera den stora övertäckningen på hela 700 m2 (Ø21 meter x 2). Uppgiften bestod i att montera och samtidigt täta på längden och bredden. Dessutom bestod uppgiften i att integrera plankorna i en konstruktion som lätt kan demonteras när tankarna ska öppnas för rengöring. Dessa öppningar, som täcker en yta på 6 x 8 meter (4 st på varje tank) är utformade så att de kan demonteras i ett sammanhängande stycke. Dessutom är tre inspektionsluckor monterade i varje tank för åtkomst till tankens blandare. Dessa mäter 80 x 80 cm, säger Michael Thomasen.

Europeiska reningsverk
Fiberlines plankor används på en rad spillvatten- och reningsverk i Europa, till gångbanor, broar, övertäckningar och nu även som lock på större konstruktioner. Halkskyddet är viktigt, men det är också av stor betydelse att materialet är korrosions- och UV-beständigt och endast kräver minimalt med underhåll. Dessutom används Fiberlines galler på överströmningsverk, gångbanor m.m.

 

Principskiss av tanken

En principskiss av tanken illustrerar hur Fiberlines plankor läggs (markerade i grönt). Markerat i rött är en av fyra sektioner som Skives reningsverk kan ta isär i ett stycke när de vill rengöra tanken.

Galleri