billede af glasfiber

Glasfiber og armeringsnet

Sådan virker armering med glasfiber

Et kompositmateriale er defineret som et materiale, der er sammensat af mindst to forskellige materialer, som hver for sig ikke altid egner sig til konstruktionsformål, men som i kombination resulterer i et materiale med stor styrke og stivhed, hvis egenskaber samtidig kan skræddersyes, hvad angår kemikaliebestandighed, brandbestandighed og termisk isolering.

Kompositter, herunder glas- og kulfiber, kan fremstilles på mange måder, men her hos Fiberline har vi specialiseret os i pultruderingsprocessen. Ved at trække tørre fibre gennem et lukket værktøj og deri imprægnere dem med et matrixmateriale opnås helt særlige egenskaber, som kan skræddersyes til den enkelte kundes behov. Derudover forbliver kvaliteten ensartet høj, idet der er tale om en kontinuerlig proces med brug af glasfiber armeringsnet.

Forbedret styrke og smarte egenskaber

Valg af glasfiber armeringsnet har betydning for profilets egenskaber, herunder blandt andet mekaniske egenskaber som styrke og stivhed. Orienteringsretningen af armeringen er ligeledes af stor betydning for det færdige emnes egenskaber i forhold til belastningerne.

Hvis en profil skal placeres i et korrosivt miljø, anvendes et "overfladeslør". Dette kan være tynd glasfibermåtte, tyndt termoplastisk polyesterunderlag eller akrylmåtte, der placeres på hele profiloverfladen for at beskytte glasfibrene mod korrosion og efterfølgende forringelse af profilens mekaniske egenskaber.

Pultruderingsprocessen nødvendiggør, at et bestemt antal fibre orienteres i retning af pultruderingen, men forstærkningen kan ellers struktureres på utallige måder afhængigt af belastningen. Har du behov for yderligere hjælp? Så kontakt os i dag.

Se forskellige typer af roving og måtter

Profiler fremstillet hos Fiberline Building Profiles A/S er sammensat af forskellige former for rovings og forskellige typer komplekst væv og måtter – se alle typer af roving og måtter herunder. Konstruktionsprofiler er for eksempel ofte udsat for belastninger på tværs af profilets længde (dvs. på tværs af pultruderingsretningen), ligesom disse profiler ofte skal kunne modstå udtrækskræfter fra bolte og lignende.

Derfor anvendes ikke alene glatte, ensrettede rovings, men også rovings med en del af fibrene orienteret i tværgående retning. Desuden anvendes måtter og væv med forskellig orientering af fibrene. Måtter og væv med orientering af fibre mellem 45° og 90° bidrager hovedsageligt til at forbedre boltudtræksstyrken og de mekaniske egenskaber i tværgående retning. Sammensætningen af roving og måtter kan skræddersyes efter de krav, der stilles til det enkelte profil i henhold til kundens behov.


Rovingtyper

Rovingtyper

Unidirectional
Spun
Mock

Måttetyper

Måttetyper

Continuous mat random fibre orientation
Weave 0º/90º
Complex mat 0º/90º weave + random fibre orientation
Multiax mat 0º/±45º
Specially developed mat based on specific requirement

Hvis en profil skal placeres i et korrosivt miljø, anvendes et "overfladeslør". Dette kan være tynd glasfibermåtte, tyndt termoplastisk polyesterunderlag eller akrylmåtte, der placeres på hele profiloverfladen for at beskytte glasfibrene mod korrosion og efterfølgende forringelse af profilens mekaniske egenskaber.

Pultruderingssprocessen nødvendiggør, at et bestemt antal fibre orienteres i retning af pultruderingen, men forstærkningen kan ellers struktureres på utallige måder afhængigt af belastningen.

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.

Seneste nyt