bild av glasfiber

ARMERING

Armering

Valet av armering påverkar profilens egenskaper, inklusive mekaniska egenskaper såsom styrka och styvhet.

Armeringens riktning är också av avgörande betydelse för det färdiga ämnets egenskaper i förhållande till belastningen.

Profiler tillverkade hos Fiberline Building Profiles A/S består av olika typer av rovingar och olika typer av komplexa vävar och mattor.

Konstruktionsprofiler utsätts exempelvis ofta för belastningar tvärs över profilens längd (dvs. vinkelrät över pultruderingsriktningen), eftersom dessa profiler ofta måste kunna motstå dragkrafter från bultar och liknande.

Därför används inte bara släta, enkelriktade rovingar, utan även rovingar där en del av fibrerna har en tvärgående riktning. Dessutom används mattor och vävar med olika fiberorientering. Mattor och vävar där fibrerna ligger orienterade mellan 45 ° och 90 °, bidrar främst till att förbättra bultens draghållfasthet och de mekaniska egenskaperna i tvärgående riktning.

Sammansättningen av roving och mattor kan anpassas efter de krav som ställs på varje profil utifrån kundens behov.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Rovingtyper

Rovingtyper

Glat
Spun
Mock

Typer av matta

Typer av matta

Kontinuerlig matta tillfälligt orienterade fiber
Väv 0º/90º
Komplex matta Väv 0–90 º + tillfälligt orienterade fiber
Fleraxial matta 0 º/±45 º
Specialmatta Utvecklad speciellt utifrån kundens behov

Våra produkter

Senaste nytt