bild av glasfiber

ARMERING

Armering

Valet av armering påverkar profilens egenskaper, inklusive mekaniska egenskaper såsom styrka och styvhet.

Armeringens riktning är också av avgörande betydelse för det färdiga ämnets egenskaper i förhållande till belastningen.

Profiler tillverkade hos Fiberline Building Profiles A/S består av olika typer av rovingar och olika typer av komplexa vävar och mattor.

Konstruktionsprofiler utsätts exempelvis ofta för belastningar tvärs över profilens längd (dvs. vinkelrät över pultruderingsriktningen), eftersom dessa profiler ofta måste kunna motstå dragkrafter från bultar och liknande.

Därför används inte bara släta, enkelriktade rovingar, utan även rovingar där en del av fibrerna har en tvärgående riktning. Dessutom används mattor och vävar med olika fiberorientering. Mattor och vävar där fibrerna ligger orienterade mellan 45 ° och 90 °, bidrar främst till att förbättra bultens draghållfasthet och de mekaniska egenskaperna i tvärgående riktning.

Sammansättningen av roving och mattor kan anpassas efter de krav som ställs på varje profil utifrån kundens behov.


Rovingtyper

Rovingtyper

Glat
Spun
Mock

Typer av matta

Typer av matta

Kontinuerlig matta tillfälligt orienterade fiber
Väv 0º/90º
Komplex matta Väv 0–90 º + tillfälligt orienterade fiber
Fleraxial matta 0 º/±45 º
Specialmatta Utvecklad speciellt utifrån kundens behov

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt