Billede af kvalitetskontrol

FIBERLINES KVALITETSPOLITIK

Kvalitetspolitik

På Fiberline er kvalitet fundamentet i vores forretning og dermed i alt, hvad vi foretager os. Dette har vi beskrevet nærmere i vores kvalitetspolitik, som vi bestræber os på at efterleve hver eneste dag.

Professionel partner

Vores kvalitetssystem skal sikre, at vores kunder opfatter os som en professionel forretningspartner med kompositløsninger i allerhøjeste kvalitet. Med tæt kontakt til vores kunder og en årlig undersøgelse måler vi vores kunders tilfredshed. På den måde kan vi hurtigt reagere på vigtige afvigelser og holde fokus på konstant at forbedre os. Bl.a. benytter vi 8D Problem Solving Proces med det mål at give kunden et første svar indenfor 48 timer.

Tæt samarbejde

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med vores kunder omkring udvikling af nye løsninger. I udviklingsarbejdet benytter vi APQP-processen, som er en systematisk og struktureret tilgang. Det gør vi for at imødekomme de aftalte værdier for kvalitet og materialeegenskaber. Som supplement benytter vi også elementer fra Automotive industrien for sikre processtabilitet og dermed reducere fejl, nemlig PPAP, FMEA, MSA og SPC. Til vores arbejde med vindindustrien anvender vi APQP4WIND.

Forankret i vores ledelsessystem

Med vores kvalitetspolitik har vi forpligtet os til kontinuerligt at udvikle og strømline vores ledelsessystem og forretningsprocesser med det klare formål at skabe merværdi for vores kunder. Det opnår vi, bl.a. ved at have et samlet overblik over vores kvalitetsomkostninger for løbende at kunne reducere disse. Derudover overvåger vi kontinuerligt procesparametrene omkring vores pultruderingslinjer for at sikre en høj kapabilitet. Endelig bliver alle varepartier inspiceret ifølge vores instruktioner før afsendelse.

Se vores kvalitetspolitik her


Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.

Seneste nyt