billede af jernbane

CERTIFICERET KVALITET

Fiberlines certifieringer og standarder

Hos Fiberline er vi certificeret i henhold til en række efterspurgte internationale certificeringer og standarder indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler og samarbejder med os. Har du brug for flere informationer om vores certificeringer og hvordan vi arbejder, er du velkommen til at kontakte os.

ISO 9001

Fiberline bruger ISO-certificeringen som et aktivt værktøj i virksomhedens strategiarbejde. Organisationen skal samle sig om at skabe værdi for kunden og virksomheden. Det skaber vi ved effektive arbejdsgange og administrativ forenkling som bunder i et kendskab til kundens krav.

Certifikat Fiberline Danmark

CE/ETA-16/0901

Fiberline kan som den første og en af de eneste producenter i verden fremvise CE-mærkning for vores program af strukturelle profiler i pultruderet glasfiberkomposit.

Certifikat

Allgemeine Bauartgenehmigung

Vores byggetilladelse, aBG/Bauartgenehmigung, er udstedt af den tyske godkendelsesinstans Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) og er en godkendelse af vores produkters anvendelse til den tyske byggebranche.

Certifikat


HPQ DBS certificering

Vores konstruktionsprofiler, planker og gitterriste opfylder alle kravene i den nyeste Deutsche Bahn standard. Godkendelsen gælder også færdigsamlede konstruktioner.

Certifikat

EBA-certificering

Vores glasfibergitterriste har den tyske EBA-godkendelse (Eisenbahn-Bundesamt).

Download certifkat

DVN certifikat

Fiberline gitterriste er certificeret af Det Norske Veritas til anvendelse på skibe og offshore platforme.

Download certifikat

Typegodkendelse fra Network Rail

Konstruktionsprofiler fra Fiberline i glasfiber kan indgå i alt byggeri igangsat af Network Rail.


EN 13706-3:2002

Fiberline Konstruktionsprofiler fremstillet af Pultruded Glass-FibreReinforced Polymerer er certificeret i henhold til EN 13706-3:2002 af Prof. Dr.-lng. G. Sedlacek, In stitute of Steel Construction, RWTH Aachen.
Læs mere


EN 12667 - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. München (FIW München)

Undersøgelse af varmeledningsevnen for glasfiberforstærket plastplader. Glasfiberforstærkede plast bruges eksempelvis til termisk adskillelse i vinduesrammer, bestemmelse af den nominelle varmeledningsevnen iht. ISO 10456.Brug for hjælp? Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Certificater

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.