Billede af lager

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring for Fiberline konstruktionsprofiler – trin for trin

Her får du et overblik over hvordan vi håndterer kvalitet i forbindelse med vores konstruktionsprofiler og sikrer fuld sporbarhed og høj, kontinuerlig kvalitet i alle profiler, der kommer ud af vores produktion.

Salg

Ordremodtagelse samt håndtering af leveringsaftaler og tekniske specifikationskrav fra kunden i tæt samarbejde med
resten af organisationen.

Supply Chain

Bestilling af råvarer samt tilrettelæggelse af det mest optimale produktionsflow.

Produktionsstyring

Pultruderingsopsætning ved hjælp af IFIX-parameterstyring, arbejdsinstruktioner i form af SOP’er og kontrolinstruktioner, sikrer et kontinuerligt flow samt stabil, ensartet kvalitet.

Råvarer

Kontrol af alle råvarer der indgår i profilproduktionen finder sted hos vores underleverandører og dokumenteres i form af COA (Certificate of Authencity). Vores leverandører er nøje udvalgt til at kunne varetage denne kvalitetsvurdering, så kvaliteten og sporbarheden er sikret, inden den når vores produktion.

Produktion

For at kunne CE-mærke vores produkter, skal vi dokumentere alle procesparametre. Desuden har vi overfladekontrol af alle produkter, MY-måling i forbindelse med lakering og ISO-certificeret, skridsikre overflader.

Print

Alle produkter, der forlader vores produktion, printes med produktionsordrenummer, dato, palle-id og CE-mærke for at sikre fuld sporbarhed af såvel procesparametre og råmaterialer.

Kvalitet

Der foretages tværsnitsopmålinger for at sikre, at geometrien overholder specifikationstolerancerne. Derudover testes stivheden (e-modul), udhærdningsgrad (DSC-test), kryb og styrke (glasprocent).

Lager / Shipping

Velbeskrevne pakkeinstruktioner og QC udgangskontroller sikrer, at produkterne har de bedste forudsætninger for at komme hele vejen til kunden uden at tage skade.


Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.