bild av kyltorn

20 LAT GWARANCJI

20 lat gwarancji Fiberline

Fiberline udziela 20-letniej gwarancji na właściwości mechaniczne produktów z FRP produkowanych metodą pultruzji. Gwarancja obejmuje również zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie.

Pobierz gwarancję tutaj