billede af glasfiberbro

HOLDBART BYGGEMATERIALE

Leverandør

Fiberline Building Profiles A/S

Materiale

Bro 1: Glasfiberkompositbro m. Fiberline Bridge Deck 600 brodæk ”ASSET”. Længde ca. 7,0 m, Fuld bredde 3,25 og fribredde 2,90 m. Belastning: 5,0 kN/m2 + 6,0 t trafikbelastning Totalvægt: 2,0 t Bro 2: Hybridbro m. Fiberline Bridge Deck 300 brodæk og stålkonstruktion Længde ca. 7,0 m, Fuld bredde 3,25 og fribredde 2,90 m. Belastning: 5,0 kN/m2 + 6,0 t trafikbelastning Totalvægt: 2,0 t

Fordele

  • Korrosionsfrit
  • Minimal vedligeholdelse
  • Lav vægt
  • Høj styrke
  • Lang levetid

Den økonomisk mest fordelagtige løsning

Da politikerne i den tyske kommune Klettgau stod overfor at skulle etablere to broer i forbindelse med en ny gå- og cykelrute, valgte de at satse på et holdbart byggemateriale, der kunne fremtidssikre deres investering. Resultatet blev to kompositbroer, der på overfladen ser helt ens ud, men som indvendigt rummer forskellige strukturer nøje tilpasset til deres nye placering.

Øje for lave driftsomkostninger

De to nye broer, der hver måler 7 meter, skal danne passage over floden Schwarzbach. Broerne indgår i et saneringsprogram bestående af 32 broer i Klettgau Kommune i delstaten Baden-Württemberg. Det var derfor særligt vigtigt for borgmester Volker Jungmann at sikre en langsigtet løsning med øje for lavest mulige driftsomkostninger. Valget faldt på det holdbare glasfiberkomposit, der hverken forvitrer, rådner eller ruster:

”Vi valgte at satse på den mest fremtidssikrede løsning, der med minimale krav til vedligeholdelse også sikrer os lave omkostninger. Det betyder, at ser vi på budgettet for hele den forventede levetid, så har vi valgt den økonomisk mest fordelagtige løsning”, fortæller borgmester Volker Jungmann.

Ifølge bygmester Holger Schulz har den innovative måde at bygge bro på desuden resulteret i, at de samlede omkostninger til at anlægge de to nye broer i store træk svarer til den gennemsnitlige pris for renovering af lignende broer i det aktuelle saneringsprogram. De høje omkostninger for saneringen af deres broer har været medvirkende til, at de ved nye planlægninger også overvejer alternative konstruktionsmaterialer for at kunne nedbringe drifts-, vedligeholdelses- og saneringsomkostningerne for de efterfølgende generationer.

Intet kompromis med designet

Glasfiberkompositten blev anbefalet af det tyske ingeniørbureau Mayer på grund af de åbenlyse fordele ved anvendelse til netop broer, bl.a. de store krav til styrke og stivhed samt den lave vægt. Da den 1,7 km lange strækning skal indgå i et større cykelnetværk i Baden-Württemberg, var det også vigtigt, at de to nye broer kunne bidrage til den samlede oplevelse af den nye gå- og cykelrute:

”Med de slanke broprofiler af glasfiber er det ikke alene muligt at lave en meget holdbar løsning, men også designe en utrolig elegant brokonstruktion. Og takket være materialets høje bestandighed vil broerne om mange år stadig se ud som nye”, fortæller Claus Baumgartner, projektleder hos Ingeniørbureauet Mayer.

Et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle broer

Grundet projektets beskaffenhed valgte man både at investere i en kompositbro bestående udelukkende af kompositprofiler og en hybridbro, der ved at kombinere en stålkonstruktion og et glasfiberbrodæk skaber en unik løsning. Her drages der fordel af begge de to materialers egenskaber, stålets stivhed og glasfiberkomposittens bestandighed, der sikrer et vandtæt dække for underkonstruktionen af stål, hvorved hele broens levetid forlænges. Det resulterer i en bro, hvor pris og kvalitet gør den til et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle broer i træ, beton eller stål.

Begge brodæk er blevet belagt med asfalt for at opnå høj skridsikkerhed, og da asfalt er et gennemgående materiale til broer, giver det samtidig genkendelighed for de folk, der står for den daglige drift. Til trods for at de to broer strukturelt er opbygget forskelligt, er de designet, så de på overfladen ligner hinanden. De to broer vil dog næppe, selv for det trænede øje, se anderledes ud end de mange andre broer, vi støder på i dagligdagen.

Lav vægt gav nye broer på én dag

De præfabrikerede profiler blev samlet hos Schmees & Lühn GmbH & Co. KG i Nordtyskland, der har stor erfaring med at bygge og anlægge broer og samtidig har specialiseret sig i glasfiberkomposit. Herefter blev de færdige broer transporteret til montagestedet i Klettgau.

”Kompositprofiler er for os et fremragende tillægsmateriale til vores broer, og det faktum, at vi nu også kan fremstille færdige bygningskonstruktioner giver os en usædvanlig løsning inden for langtidsholdbare broer. Og så er det kun en fordel for kommunerne, byerne og delstaterne, at broens levetidsomkostninger er relativt lave. I de senere år har vi kunnet registrere et stigende antal forespørgsler efter kompositbroer og hybride byggemetoder. Denne stigning kan uden tvivl bl.a. tilskrives den eksisterende tyske byggegodkendelse af konstruktionsprofilerne ”allgemeine bauaufsichtliche Zulassung” (abZ). Så snart den tilsigtede godkendelse af HD-planken foreligger, forventer vi da også et yderligere skub i efterspørgslen efter kompositbroer, som ved siden af nybyggeri i øvrigt også finder stor anvendelse på saneringsområdet. Vi er yderst interesserede i videreudviklingen af dette materiale, da det udgør et godt alternativ til træ, stål og beton. Og desuden er det et miljøvenligt materiale.”, forklarer Alfred Lühn.

Glasfiberkomposit har trods sin store styrke en lav vægt, hvilket betyder at de færdige broer er nemme at løfte på plads på montagestedet. I Klettgau kunne Schmees & Lühn således anlægge de to broer på blot én dag, så den øvrige trafik blev generet mindst muligt. Den nye gå- og cykelrute løber nemlig langs den befærdede landevej L163, hvor der dagligt passerer 3000 biler og mere end 250 lastbiler.

Galleri