Billede af strukturelle profiler

ALT OM GLASFIBERPROFILER

Download area for profiler

1. Kemikalie og vandbestandighed for konstruktionsprofiler

Kemikalie- og vandbestandighedslisten indeholder en oversigt over tre Fiberline kvaliteter placeret i forskellige kemiske miljøer. Tallene angiver den højeste, kendte operationstemperatur i ºC, ved hvilken profilerne i de pågældende kemiske miljøer har vist god levetid. Resultaterne er opnået enten ved erfaringer fra industriel brug eller ved laboratorietests (iht. ASTM C581), udført af Fiberlines råvareleverandører.

Er den kemiske påvirkning ikke permanent eller koncentreret, men kortvarig eller svag (som fra dampe eller spild), er det muligt at anvende riste, planker og konstruktive understøtninger i kemiske omgivelser angivet som IA (Ikke anbefalelsesværdig) eller ved en højere temperatur end angivet.Fiberlines konstruktionsprofiler er i modsætning til metaller ikke udsat for elektrolytisk korrosion.

Alle oplysningerne i listen er givet efter bedste overbevisning som retningslinjer for vores kunder og er uden ansvar for Fiberline. Opdatering kan ske uden varsel. Bestandighed mod kemikalier og vand er afhængig af koncentration og temperatur. Bemærk, at de anførte kemikaliebestandighedsværdier er baseret på profiler med overflademåtte og forsegling af samtlige bearbejdede flader.

Kemikalie Koncentr. [%] Kemisk formel Isopolyester Isopolyester m. brandhæmmer Vinylester
Alkohol, ethyl 95 C2H5OH 30°C  30°C 40°C
Ammonium-hydroxid 5  NH4OH IA IA 75°C
Jern(III) klorin Alle FeCl3 50°C 50°C 95°C
Natriumhydroxid (2) 10 NaOH IA IA 45°C
Natrium-hypoklorit(1) 5 NaOCl IA IA 45°C
Natriumklorid Alle NaCl 40°C 40°C 95°C
Salpetersyre 5 HNO3 IA IA 35°C
Saltsyre 10 HCl 40°C 40°C 90°C
Toluen 100 C7H8 IA IA 30°C
Vand 100  H2O 40°C 40°C 30°C

 

IA: IKKE ANBEFALELSESVÆRDIG
(1) Henvendelse til Fiberline for specifikke anbefalinger
Oplysningerne i kemikalie- og vandbestandighedslisten er vejledende og bør derfor betragtes som retningslinjer for kemikaliebestandigheden af de forskellige profilkvaliteter. Enhver kombination af kemikalier eller blandet miljøbelastning bør diskuteres med Fiberline eller afprøves inden ibrugtagning.2. Elektriske egenskaber for profiler

I tabellen kan du se de generelle elektriske egenskaber, der kan opnås for Fiberlines profiler i tør tilstand. For specifikke profiler varierer værdierne.

Elektriske egenskaber 0o  90o  O Enhed Norm
Specifik modstand     1010-1014 Ω cm VDE 
0303/30-93
Overflademodstand     1010-1013

Ω

VDE 
0303/30-93
Gennemslags-
spænding
20-40 10-40   kV/ 3 mm VDE 
0303/2-74
Dielektricitets-
konstant
    0,03   DIN 
53483-69
Dielektrisk
tansfaktor
    <5   DIN 
53483-69
Krybestrøms-
modstand
   
KA: 3c
 KB:500
 KC:600
  DIN 
53480-76

0° Parallel med profilets langsgående fibre.
90° Vinkelret på profilets langsgående fibre.
O Retningsuafhængigt, eller tilnærmelsesvis retningsuafhængigt.
I området 150 - 180°C anvendes en speciel polyester.


Elektromagnetisk transparens

Elektromagnetisk transparens er en vigtig egenskab, som udnyttes i en række konstruktioner for at undgå reflektioner af elektromagnetiske bølger.

Sikkerhed mod gnistdannelse

Materialet er metalfrit og hindrer dermed gnistdannelse. Dette har særlig relevans i nærheden af gasser og brandbare væske.

3. Belastningstabeller

Belastningstabeller - U-profiler
Belastningstabeller - I-profiler
Belastningstabeller - Vinkel profiler
Belastningstabeller - Firkantrør

 

4. Faktaark

Faktaark - profiler
Faktaark - coating (engelsk)
Faktaark - Mekaniske egenskaber 2602 (engelsk)

Brug for hjælp? Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Vores produkter

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.