bild av strukturelle profiler

MATERIAŁY DO POBRANIA NA TEMAT PROFILI

Dane techniczne profili z GFRP

Odporność chemiczna i na działanie wody profili konstrukcyjnych
Poniższa tabela odporności chemicznej i na działanie wody przedstawia odporność trzech rodzajów profili Fiberline w różnych środowiskach chemicznych. Wartości te określają najwyższe znane temperatury robocze w °C, przy których profile wykazały dobrą żywotność w określonych środowiskach chemicznych. Wyniki te zostały uzyskane na podstawie doświadczeń zdobytych w przemyśle lub badań laboratoryjnych (ASTM C581) przeprowadzonych przez dostawców Fiberline. Odporność na chemikalia i wodę jest zależna od stężenia i temperatury.

Możliwe jest stosowanie krat pomostowych, desek i konstrukcji nośnych w środowisku chemicznym określonym jako NZ (niezalecane) lub w wyższych temperaturach niż podane, o ile oddziaływanie chemiczne nie jest trwałe lub skoncentrowane, lecz krótkotrwałe lub słabe (np. opary lub wycieki). W przeciwieństwie do metali, profile konstrukcyjne Fiberline nie ulegają korozji elektrolitycznej.

Należy pamiętać, że podane wartości odporności chemicznej dotyczą profili z powłokami powierzchniowymi i z uszczelnionymi wszystkimi powierzchniami obrobionymi. Wszystkie dane zawarte w tabeli zostały podane w dobrej wierze i Fiberline nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Fiberline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

 

Środek chemiczny

Stężenie

Wzór chemiczny

Izo-poliester

Izo-poliester ze środkiem zmniejszającym palność

Winyloester

Alkohol, etylowy

95

C2H5OH

30 °C

 30 °C

40 °C

Wodorotlenek amonu

5

 NH4OH

NZ

NZ

75 °C

Chlorek żelaza (III)

Wszystkie

FeCl3

50 °C

50 °C

95 °C

Wodorotlenek sodu (2)

10

NaOH

NZ

NZ

45 °C

Podchloryn sodu (1)

5

NaOCl

NZ

NZ

45 °C

Chlorek sodu

Wszystkie

NaCl

40 °C

40 °C

95 °C

Kwas azotowy

5

HNO3

NZ

NZ

35 °C

Kwas chlorowodorowy

10

HCl

40 °C

40 °C

90 °C

Toluen

100

C7H8

NZ

NZ

30 °C

Woda

100

H2O

40 °C

40 °C

30 °C

 

NZ: NIE ZALECANE
(1) W celu uzyskania szczegółowych zaleceń należy skontaktować się z firmą Fiberline. Informacje zawarte w tabeli zostały podane w dobrej wierze i nie powinny być traktowane jako ostateczne stwierdzenie odporności chemicznej profili o różnej jakości. Wszelkie kombinacje substancji chemicznych lub ich łączny wpływ na środowisko należy omówić z firmą Fiberline lub przetestować przed rozpoczęciem stosowania.

Typowe właściwości elektryczne dla profili Fiberline z GRP w stanie suchym
W tabeli podano ogólne właściwości elektryczne profili Fiberline z GRP (w stanie suchym). Wartości dla poszczególnych profili są różne.

Właściwości

elektryczne

0o

 90o

O

Jednostka

Norma

Opór

właściwy

   

1010-1014

Ω cm

VDE 

0303/30-93

Opór powierzchniowy

   

1010-1013

Ω

VDE 

0303/30-93

Napięcie

przebicia

20-40

10-40

 

kV/3 mm

VDE 

0303/2-74

Stała

dielektryczna

   

0,03

 

DIN 

53483-69

Współczynnik

rozproszenia

dielektrycznego

   

<5

 

DIN 

53483-69

Opór

upływu

 

   

KA: 3c

 KB:500

 KC:600

 

DIN 

53480-76

0° Równolegle do włókien podłużnych profilu.

90° Prostopadle do włókien podłużnych profilu.
O Niezależnie od kierunku.
W temperaturach od 150 ºC do 180 ºC stosowany jest specjalny poliester.

Brak iskier
Ponieważ materiał nie zawiera metalu, zapobiega iskrzeniu, co jest niezwykle ważne w przypadku stosowania go w pobliżu gazów i cieczy łatwopalnych.

Transparentność elektromagnetyczna 
Transparentność elektromagnetyczna jest ważną właściwością, która jest wykorzystywana na wiele sposobów w celu uniknięcia odbijania fal elektromagnetycznych.

Tabele obciążeń 
Tabele obciążeń - profile U
Tabele obciążeń - dwuteowniki
Tabele obciążeń - kątowniki
Tablice obciążeń - profile zamknięte

Specyfikacja
Specyfikacja - profile
Specyfikacja - powłoka
Specyfikacja - właściwości mechaniczne

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Nasze produkty

Najnowsze wiadomości