bild av strukturelle profiler

DOWNLOAD AREA FÖR PROFILER

Profiler

1. Kemisk beständighet (danska)

Kemikalie- og vandbestandighedslisten indeholder en oversigt over tre Fiberline kvaliteter placeret i forskellige kemiske miljøer. Tallene angiver den højeste, kendte operationstemperatur i ºC, ved hvilken profilerne i de pågældende kemiske miljøer har vist god levetid. Resultaterne er opnået enten ved erfaringer fra industriel brug eller ved laboratorietests (iht. ASTM C581), udført af Fiberlines råvareleverandører.

Er den kemiske påvirkning ikke permanent eller koncentreret, men kortvarig eller svag (som fra dampe eller spild), er det muligt at anvende riste, planker og konstruktive understøtninger i kemiske omgivelser angivet som IA (Ikke anbefalelsesværdig) eller ved en højere temperatur end angivet.Fiberlines konstruktionsprofiler er i modsætning til metaller ikke udsat for elektrolytisk korrosion.

Alle oplysningerne i listen er givet efter bedste overbevisning som retningslinjer for vores kunder og er uden ansvar for Fiberline. Opdatering kan ske uden varsel. Bestandighed mod kemikalier og vand er afhængig af koncentration og temperatur. Bemærk, at de anførte kemikaliebestandighedsværdier er baseret på profiler med overflademåtte og forsegling af samtlige bearbejdede flader.

Kemikalie Koncentr. [%] Kemisk formel Isopolyester Isopolyester m. brandhæmmer Vinylester
Alkohol, ethyl 95 C2H5OH 30°C  30°C 40°C
Ammonium-hydroxid 5  NH4OH IA IA 75°C
Jern(III) klorin Alle FeCl3 50°C 50°C 95°C
Natriumhydroxid (2) 10 NaOH IA IA 45°C
Natrium-hypoklorit(1) 5 NaOCl IA IA 45°C
Natriumklorid Alle NaCl 40°C 40°C 95°C
Salpetersyre 5 HNO3 IA IA 35°C
Saltsyre 10 HCl 40°C 40°C 90°C
Toluen 100 C7H8 IA IA 30°C
Vand 100  H2O 40°C 40°C 30°C

 

IA: IKKE ANBEFALELSESVÆRDIG
(1) Henvendelse til Fiberline for specifikke anbefalinger
Oplysningerne i kemikalie- og vandbestandighedslisten er vejledende og bør derfor betragtes som retningslinjer for kemikaliebestandigheden af de forskellige profilkvaliteter. Enhver kombination af kemikalier eller blandet miljøbelastning bør diskuteres med Fiberline eller afprøves inden ibrugtagning.


2. Elektriska egenskaper for profiler (danska)

I tabellen kan du se de generelle elektriske egenskaber, der kan opnås for Fiberlines profiler i tør tilstand. For specifikke profiler varierer værdierne.

Elektriske egenskaber 0o  90o  O Enhed Norm
Specifik modstand     1010-1014 Ω cm VDE 
0303/30-93
Overflademodstand     1010-1013

Ω

VDE 
0303/30-93
Gennemslags-
spænding
20-40 10-40   kV/3 mm VDE 
0303/2-74
Dielektricitets-
konstant
    0,03   DIN 
53483-69
Dielektrisk
tansfaktor
    <5   DIN 
53483-69
Krybestrøms-
modstand
   
KA: 3c
 KB:500
 KC:600
  DIN 
53480-76

0° Parallel med profilets langsgående fibre.
90° Vinkelret på profilets langsgående fibre.
O Retningsuafhængigt, eller tilnærmelsesvis retningsuafhængigt.
I området 150 - 180°C anvendes en speciel polyester.

Elektromagnetisk transparens
Elektromagnetisk transparens er en vigtig egenskab, som udnyttes i en række konstruktioner for at undgå reflektioner af elektromagnetiske bølger.

Sikkerhed mod gnistdannelse
Materialet er metalfrit og hindrer dermed gnistdannelse. Dette har særlig relevans i nærheden af gasser og brandbare væske.

3. Faktaark

Faktablad för profiler - inkl. lasttabeller (engelsk)
Faktaark - coating (engelsk)
Faktaark - Mekaniske egenskaber 2602 (engelsk) Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter

Senaste nytt