billede af glasfiber

FORBEHOLD OG COPYRIGHT

Forbehold og copyright

Forbehold for fejl og mangler

Data og informationer på Fiberlines hjemmeside, konstruktionshåndbog (pat. pend.) og beregningsmodul (pat. pend.) er udarbejdet i samarbejde med universiteter, rådgivende ingeniørfirmaer og brugere.
Vi har bestræbt os på at anvende metoder og værdier der er så dækkende og korrekte som muligt.

Valget af beregningsgrundlag og -principper er foretaget på basis af vores bedste viden. Værdier der indgår i hjemmesiden, konstruktionshåndbogen og beregningsmodulet er dels teoretisk bestemt, dels bestemt ved prøvning.

Bemærk: Alle foreslåede beregninger og værdier er alene vejledende, ligesom Fiberline Building Profiles A/S ikke kan garantere for løbende opdatering, brugerfejl og systemfejl m.v. Fiberline Building Profiles A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler og fejl eller direkte eller indirekte skader, herunder men ikke begrænset til produktansvar, omsætningstab, mistet kundekreds i forbindelse med benyttelse af informationer som hidrører fra Fiberline Building Profiles A/S´ hjemmeside, konstruktionshåndbog eller beregningsmodul.

Vi anbefaler derfor, at resultaterne altid underkastes en nærmere analyse og kontrol.

Hjemmesidens, konstruktionshåndbogens og beregningsmodulets data baserer sig udelukkende på Fiberlines konstruktionsprofilprogram og materialekvalitet. De kan derfor ikke anvendes til dimensionering af produkter fra andre producenter, da disse kan have helt andre mekaniske egenskaber.

Fiberline Building Profiles A/S forbeholder sig ret til at ændre hjemmesidens, konstruktionshåndbogens og beregningsmodulets data og anvisninger uden varsel.

Alle uoverensstemmelser vedrørende ovenstående skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

Copyright

Fiberline Building Profiles A/S har ophavsret til alt materiale på Fiberlines websites. Der må ikke foretages kopiering, salg, linkning, framing eller anden distribution af hjemmesidens indhold uden skriftlig tilladelse fra Fiberline Building Profiles A/S.

Alle varemærker, fotos, dokumentation etc., der benyttes på hjemmesiden tilhører Fiberline Building Profiles A/S og må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra Fiberline.

Patent pending

Størstedelen af web-siten er pat. pend.

Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?