bild av glasfiber

RESERVATION OCH UPPHOVSRÄTT

Reservation och upphovsrätt

Reservation mot fel och brister

Data och information på Fiberlines hemsida, i vår konstruktionshandbok (pat. pend.) och beräkningsmodul (pat. pend.) har utarbetats i samarbete med universitet, rådgivande ingenjörsföretag och användare.
Vi har ansträngt oss för att använda metoder och värden som är så heltäckande och korrekta som möjligt.

Valet av beräkningsunderlag och -principer har genomförts på bas av vår bästa kunskap. De värden som ingår på hemsidan, i konstruktionshandboken och beräkningsmodulen är dels teoretiskt fastställda och dels fastställda genom prövning.

Observera: Alla föreslagna beräkningar och värden är endast vägledande och Fiberline Building Profiles A/S kan inte garantera mot löpande uppdatering, användarfel och systemfel m.m. Fiberline Building Profiles A/S kan inte hållas ansvarig för eventuella brister eller fel, eller direkta eller indirekta skador som inkluderar, men inte är begränsade till, produktansvar, försäljningsförlust, förlorad kundkrets i samband med användning av information som härstammar från Fiberline Building Profiles A/S webbplats, konstruktionshandbok eller beräkningsmodul.

Vi rekommenderar därför att resultaten alltid ska utsättas för en närmare analys och kontroll.

Hemsidans, konstruktionshandbokens och beräkningsmodulens data baserar sig uteslutande på Fiberlines konstruktionsprofilprogram och materialkvalitet. De kan därför inte användas för dimensionering av produkter från andra producenter då dessa kan ha helt andra mekaniska egenskaper.

Fiberline Building Profiles A/S förbehåller sig rätten att ändra hemsidans, konstruktionshandbokens och beräkningsmodulens data och instruktioner utan varsel.

Alla avvikelser som berör ovanstående ska avgöras i en dansk domstol enligt dansk lagstiftning.

Upphovsrätt

Fiberline Building Profiles A/S har upphovsrätt till allt material på Fiberlines webbplatser. Man får inte kopiera, sälja, länka, ange eller genomföra annan distribution av hemsidans innehåll utan skriftligt tillstånd från Fiberline Building Profiles A/S.

Alla varumärken, foton, dokumentation m.m. som används på hemsidan tillhör Fiberline Building Profiles A/S och får inte användas utan skriftligt tillstånd från Fiberline Building Profiles A/S.

Patent pending

Det mesta på webbplatsen är pat. pend.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?