bild av glasfiber

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane i informacje publikowane na stronach internetowych Fiberline Building Profiles (określanej w niniejszym dokumencie jako Fiberline), jak również w Podręczniku projektowania oraz Programie obliczeniowym Fiberline zostały opracowane we współpracy z uniwersytetami, inżynierami-doradcami i użytkownikami.

Naszym celem jest stosowanie metod i wartości tak dokładnych i prawidłowych, jak to tylko możliwe.

Decyzje dotyczące podstaw i zasad obliczeń oparte są na naszej najlepszej wiedzy. Wartości pojawiające się na naszych stronach internetowych, w Podręczniku projektowania i Programie obliczeniowym są opisane teoretycznie i stwierdzone w testach.

Uwaga: wszystkie obliczenia i sugerowane wartości są jedynie wskazówkami, dlatego Fiberline nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne aktualizacje, błędy użytkownika lub systemu itp.

Firma Fiberline nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub wady, szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym między innymi odpowiedzialności za produkt, utratę obrotów lub klientów, w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych na stronach internetowych firmy Fiberline, w Podręczniku projektowania lub Programie obliczeniowym.

Dlatego Fiberline zawsze zaleca użytkownikom analizę i sprawdzenie znalezionych informacji.

Dane zawarte na stronach internetowych, w Podręczniku projektowania i Programie obliczeniowym są w całości określone w oparciu o jakość materiałów i produkcji profili konstrukcyjnych firmy Fiberline. Dlatego dane te nie mogą być wykorzystywane do wymiarowania produktów innych producentów, ponieważ ich produkty mogą mieć zupełnie inne właściwości mechaniczne.

Firma Fiberline zastrzega sobie prawo do zmiany danych i specyfikacji zawartych na stronach internetowych, w Podręczniku projektowania i Programie obliczeniowym bez uprzedzenia.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd duński, a zastosowanie będzie miało prawo duńskie.

Prawa autorskie

Cała zawartość - znaki towarowe, zdjęcia, dokumentacja itp. - znajdująca się na tych stronach internetowych jest własnością firmy Fiberline i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, umieszczania linków lub ramek z treścią na naszych stronach internetowych bez pisemnej zgody Fiberline.

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?