Billede af trapper og adgangsveje

ADGANGS- OG EVAKUERINGSTRAPPER

FORUDMONTERING OG INGEN JORDING

Arbejde nær jernbanespor er vanskeligt og dyrt, fordi det i mange tilfælde er nødvendigt at afbryde trafikken. Muligheden for at forudmontere GFRP-trapperne er en umiskendelig fordel, og der kræves ingen jordforbindelse. GFRP er ikke elektrisk ledende og behøver derfor ikke jordforbindelse for at overholde mange jernbanemyndigheders sikkerhedsbestemmelser. Desuden er GFRP-trin skridsikre og giver derfor sikker adgang. Med letvægts-GFRP er den forventede vægt omkring 20-30 kg/m for standardsystemer.Brug for hjælp? Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Illustration

Nedenfor vises et fritstående og understøttet trappesystem med afstivning.


A: Evakueringstrappe, frit span
1. U-profil stringer
2. Stålbeslag til fastgørelse på platformen
3. Stålbeslag til fastgørelse på gulvet
4. Gelænderprofil, varenr. 122007
5. U-profiler
6. Afstivningskonstruktion
7. W clip, varenummer 149108


B: Evakuering trapper, understøttet

1. U-profil stringer
2. Stålbeslag til fastgørelse på platformen
3. Stålbeslag til fastgørelse på gulvet
4. Gelænderprofil, varenr. 122007
5. U-profiler
6. Betonfundamenter
7. W klip, varenummer 149108


Faktaark

Download faktaark for planker
Download faktaark for riste
Download faktaark for profiler

Vores produkter

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.