bild av Tillgångs- och evakueringstrappor

TILLGÅNGS- OCH EVAKUERINGSTRAPPOR I GLASFIBER

FÖRMONTERING OCH INGEN JORDNING

Att arbeta nära eller runt järnvägsspår är svårt och dyrt eftersom det i många fall kommer att vara nödvändigt att avbryta trafiken. Att kunna montera GFRP-trappan i förväg är en tydlig fördel, vilket läggs till att ingen jordning krävs. GFRP är elektriskt ledande och behöver därför inte jordas för att uppfylla säkerhetsbestämmelserna för många järnvägsspårmyndigheter. Dessutom ger GFRP-trappsteg en halkfri gångyta som säkerställer säker åtkomst. För lätt GFRP är den förväntade vikten cirka 20-30 kg / m för standardsystem.


 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustrationer

Nedan visas ett fristående trappsystem samt trappsystem med stöd.


A: Evakueringstrappa, fritt spann
1. Trapbalk gjord av U-profil
2. Stålfäste för fastsättning på plattformen
3. Stålfäste för fastsättning på golvet
4. Ledstångsprofil, artikel nr. 122007
5. U-profil
6. Förstärkningsstag
7. W Clip, artikel nr. 149108


B: Evakueringstrappa, med stöd
1. Trapbalk gjord av U-profil
2. Stålfäste för fastsättning på plattformen
3. Stålfäste för fastsättning på golvet
4. Ledstångsprofil, artikel nr. 122007
5. U-profil
6. Betongfundament
7. W Clip, artikel nr. 149108Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt