Globalne cele ONZ

15 czerwca, 2023

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju do 2028 roku.

Bardziej wydajne budownictwo w Europie
W naszej branży często rozmawia się na temat wpływu zarówno naszych, jak i konkurencyjnych produktów na klimat oraz o tym, w jaki sposób włókno szklane może pomóc w zmniejszeniu ogólnego wpływu gotowych konstrukcji i budynków na środowisko. Jako producent musimy potrafić to wyjaśnić.

Dlatego w Fiberline Building Profiles pracujemy nad podejściem do zrównoważonego rozwoju, który jest bardziej oparty na faktach i w związku z tym opracowaliśmy strategię w tym zakresie.

Strategia zapewni klientom, pracownikom i innym zainteresowanym podmiotom przejrzysty wgląd w naszą przyszłą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nasze priorytety do 2028 roku.

Mamy nadzieję, że chcesz przeczytać dalej!

Przeczytaj więcej na temat naszej strategii tutaj