STÅR DISTANCEN

Leverandør

Fiberline Building Profiles A/S

Materiale

Planke HD: En kraftigere planke, der typisk anvendes som brodæk til broer med højere belastning, fx cykel- og gangbroer.

Fordele

  • Nem bearbejdning
  • Korrosionsfrit
  • Høj styrke
  • Lav vægt

Kompositplanke i barskt miljø

På et af Nordeuropas største renseanlæg – Lynetten i København – skiftede man aluminiumsplanker ud med kompositplanker fra Fiberline.
De gamle var tæret op – de nye står distancen.

Det er store krav, der stilles til de materialer, der bliver brugt til afdækning af de store luftningstanke på et renseanlæg som Lynetten i København. Luften er fuld af svovlbrinte og andre aggressive luftarter, og traditionelle materialer bukker derfor under og tærer op med stor sikkerhedsrisiko til følge.

Den rigtige løsning

Derfor valgte man at udskifte de tærede alu-planker til fordel for nye Fiberline-planker af typen Planke HD. 1200 m2 blev udskiftet, og værkmesteren på Lynetten, Kenn Overgaard, som havde ansvaret for projektet, fortryder ikke valget:

”Vi kan jo se, hvordan alu- og galvaniserede elementer overalt på renseanlægget lider under det barske miljø. Ikke bare alu-plankerne, men også hængsler og beslag tærer hurtigt op. Vi mener derfor, at det på lang sigt er en rigtig god løsning at erstatte aluminium med glasfiber-komposit, som jo er bestandig over for bl.a. svovlbrinte”, udtaler Kenn Overgaard.

Nem og hurtig bearbejdning

Også når det drejer sig om bearbejdning, har Fiberlines planker en stor fordel. Med almindelige el-værktøjer kan man både save, fræse og bore i kompositten. Det minimerer ikke blot omkostninger til montering, men sikrer også, at man efterfølgende kan foretage justeringer uden at skulle anvende dyrt specialværktøj.

Om Lynetten

Lynetten modtager spildevand fra ca. 650.000 indbyggere. Spildevandet renses for organisk stof, fosfor og kvælstof ved hjælp af mekaniske, biologiske og kemiske processer. Det rensede vand bliver ledt ud i Øresund gennem to 1,5 km lange udløbsledninger forsynet med diffusorer, der sikrer, at det rensede spildevand bliver opblandet med havvandet.

 

 

Galleri

billede af rensningsanlæg