BESTÄNDIGT MOT SVAVELVÄTE

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Plankor HD: En kraftig planka, som vanligtvis används som däck för broar med högre belastningar, såsom cykel- och fotbroar.

Fördelar

  • • Korrosionsfritt material
  • • Stor styrka och styvhet
  • • Enkel bearbetning
  • • Lätta att underhålla

Kompositplanka i bister miljö

Kompositplanka i bister miljö
På ett av Europas största reningsverk — Lynetten i Köpenhamn — bytte man ut aluminiumplankor mot kompositplankor från Fiberline.

De gamla var sönderfrätta, men de nya står distansen.
Det ställs stora krav på material som används för täckning av de stora luftningstankarna på ett reningsverk som Lynetten i Köpenhamn. Luften är full av svavelväte och andra aggressiva gaser, och traditionella material dukar därför under och fräts sönder, med stora säkerhetsrisker som följd.

Den riktiga lösningen
Därför valde man att byta yt de sönderfrätta aluminiumplankorna mot nya Fiberline-plankor av typen HD-planka. 1200 m2 byttes ut och vaktmästaren på Lynetten, Kenn Overgaard, som hade ansvaret för projektet, ångrar inte valet: ”Vi kan ju se hur aluminium- och galvaniserade element överallt på reningsverket lider i den bistra miljön. Inte bara aluminiumplankorna, men även gångjärn och beslag fräts snabbt sönder. Vi menar därför att det på lång sikt är en riktigt god lösning att ersätta aluminium med glasfiberkomposit som ju är beständigt mot bl.a. svavelväte”, säger Kenn Overgaard.

Enkel och snabb bearbetning
Även när det handlar om bearbetning har Fiberlines plankor en stor fördel. Med vanliga elverktyg kan man både såga, fräsa och borra i kompositen. Det minimerar inte bara kostnader för installation utan garanterar också att man efteråt kan göra justeringar utan att behöva använda dyra specialverktyg.

Om Lynetten
Lynetten tar emot spillvatten från ca. 650 000 invånare. Spillvattnet rensas från organiska ämnen, fosfor och kväve med hjälp av mekaniska, biologiska och kemiska processer. Det renade vattnet leds ut i Öresund genom två 1,5 km långa utloppsledningar som är försedda med blandare som ser till att det renade spillvattnet blandas upp med havsvattnet.

Galleri

bild av reningsverk