SPEŁNIA SUROWE WYMAGANIA

Dostawca

Fiberline Building Profiles A/S

Materiał

Deski HD: Deska o dużej wytrzymałości, zwykle stosowana do budowy pokładów w mostach o większych obciążeniach, takich jak mosty rowerowe i piesze.

Deska kompozytowa spełnia wymagania w trudnych warunkach środowiskowych

W jednej z największych oczyszczalni ścieków w Europie Północnej - Lynetten w Kopenhadze - zastąpiono deski aluminiowe deskami kompozytowymi Fiberline. Używane wcześniej deski były zniszczone z powodu korozji, natomiast nowe z pewnością wytrzymają próbę czasu.

Pokrywy zbiorników napowietrzających w kopenhaskiej oczyszczalni ścieków Lynetten muszą spełniać bardzo surowe wymagania. Powietrze wewnątrz zbiorników zawiera duże ilości siarkowodoru i innych agresywnych gazów, a konwencjonalne materiały pękają pod wpływem naprężeń, co wiąże się ze znacznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Właściwe rozwiązanie

W związku z tym podjęto decyzję o wymianie 1200 m² mocno skorodowanych desek aluminiowych na nowe deski HD firmy Fiberline. Kierownik projektu Lynetten, Kenn Overgaard, nie żałuje tej decyzji:
 
- Wpływ trudnych warunków środowiskowych panujących w oczyszczalni Lynetten na konstrukcje aluminiowe i galwanizowane jest widoczny w każdej części obiektu. Ale problem ten dotyczy nie tylko desek aluminiowych. W krótkim czasie również zawiasy i okucia ulegają silnej korozji. Naszym zdaniem najlepszym długoterminowym rozwiązaniem jest zatem zastąpienie aluminium kompozytem z włókna szklanego, który jest odporny na działanie gazów takich jak siarkowodór - mówi Kenn Overgaard.

Fiberline doświadcza obecnie wzrostu zainteresowania swoimi deskami kompozytowymi. Kierownik ds. Rozwiązań Technicznych Klaus Folkmann uważa, że jest ku temu kilka powodów:

- Po pierwsze, wielu klientów dostrzega zalety kompozytów: ich niską masę, brak korozji i odporność chemiczną w połączeniu z wysoką wytrzymałością. Po drugie, klienci coraz częściej zwracają uwagę na aspekty środowiskowe. Na przykład produkcja kompozytów jest znacznie mniej energochłonna niż produkcja materiałów konwencjonalnych.

Prosta, szybka obróbka

Deski kompozytowe firmy Fiberline posiadają również znaczne zalety w zakresie obróbki mechanicznej. Kompozyt można piłować, ciąć i nawiercać przy użyciu zwykłych elektronarzędzi. Dzięki temu nie tylko minimalizuje się koszty instalacji, ale także możliwe jest dokonywanie późniejszych regulacji bez użycia drogiego specjalistycznego sprzętu.

O oczyszczalni Lynetten:

Oczyszczalnia Lynetten odbiera ścieki od około 650.000 mieszkańców.

Najpierw usuwane są składniki organiczne, fosfor i azot za pomocą procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych, po czym oczyszczone ścieki są odprowadzane do morza dwiema rurami odpływowymi o długości 1,5 km.

Rury te wyposażone są w dyfuzory zapewniające skuteczne mieszanie ścieków oczyszczonych z wodą morską.

Galeria