Billede af produktion

EN 13706 STANDARDEN

EN 13706 standarden

Den europæiske standard EN 13706 gælder udelukkende pultruderede profiler til konstruktionsformål, der iflg standarden defineres som „where the load bearing characteristic is the major criterion of design and where the product is a part of a load bearing system".

Standarden specificerer minimumskravene til konstruktionsprofilernes kvalitet, tolerancer samt styrke- og stivhedsforhold og overflade.
Grundlæggende deler standarden pultruderede konstruktionsprofiler i to klasser:

E23 - med de strengeste krav til kvaliteten
E17 - hvor kravene til kvaliteten er lempeligere

Fiberline konstruktionsprofiler opfylder som minimum kravene i henhold til klasse E23.

Standarden består af tre dele:

EN 13706-1: Specificerer betegnelse/mærkning af konstruktionsprofiler i forhold til valg af materiale, valg af armering, overfladebehandling etc.

EN 13706-2: Angiver metoder til test samt tolerancer for pultruderede konstruktionsprofiler. Desuden angives retningslinjer for kvalitet og kvalitetskontrol.

EN 13706-3: Angiver minimumsværdier for konstruktionsprofilers tekniske egenskaber i henhold til standardens to klasser.

Karakteristiske egenskaber Minimumskrav til egenskaber
Egenskab Enhed Testmetode  Kl.E23 Kl.E17
Elasticitetsmodul GPa Annex D,
EN 13706-2:2002
23 17

Trækelasticitetsmodul - længderetning

GPa EN ISO 527-4 23 17

Trækelasticitetsmodul - tværretning

GPa EN ISO 527-4 7 5

Trækstyrke - længderetning

MPa EN ISO 527-4 240 170

Trækstyrke - tværretning*

MPa EN ISO 527-4 50 30

Hulrandsstyrke- længderetning

MPa Annex E,
EN 13706-2:2002
150 90

Hulrandsstyrke- tværretning

MPa Annex E,
EN 13706-2:2002
 70 50 

Bøjestyrke - længderetning

MPa EN ISO 14125 240 170

Bøjestyrke - tværretning

MPa EN ISO 14125 100 70
Forskydningsstyrke - længderetning MPa  EN ISO 14130 25 15

*Grå profiler opfylder klasse E23 på alle områder på nær tværstyrken, der ligger på 35 MPa, på grund af ekstra brandhæmmer.

Der arbejdes på at udvide standarden til også at omfatte retningslinier for konstruktionsprofilers kemikaliebestandighed og brandtekniske egenskaber.

Brug for hjælp? Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.