bild av produktion

EN 13706

Norma europejska EN 13706 dla profili produkowanych metodą pultruzji

Norma Europejska EN 13706 dotyczy wyłącznie profili produkowanych metodą pultruzji do „celów konstrukcyjnych”, które zgodnie z normą definiowane są jako takie, „gdzie charakterystyka nośności jest głównym kryterium projektu i gdzie wyrób jest częścią systemu nośnego”.

Norma określa minimalne wymagania dotyczące jakości, tolerancji, wytrzymałości, sztywności i powierzchni profili konstrukcyjnych.

Norma zasadniczo dzieli profile konstrukcyjne produkowane metodą pultruzji na dwie klasy:

E23 - podlegającą najbardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczącym jakości
E17 - podlegającą łagodniejszym wymogom dotyczącym jakości

Profile konstrukcyjne Fiberline spełniają lub przekraczają wymagania obowiązujące dla klasy E23.

Norma składa się zasadniczo z trzech części:

EN 13706-1: Określającej sposób oznaczania profili konstrukcyjnych w odniesieniu do doboru materiałów, doboru wzmocnienia, obróbki powierzchni itp.

EN 13706-2: Wskazującej metody badawcze i tolerancje dla profili konstrukcyjnych produkowanych metodą pultruzji. Podano w niej również wytyczne dotyczące jakości i zapewnienia jakości.

EN 13706-3: Określającej minimalne wartości dla właściwości technicznych profili konstrukcyjnych w odniesieniu do dwóch klas normy.

Właściwości charakterystyczne      Minimalne wymagania  
Właściwości Jednostka Metoda badania  E23 E17
Moduł sprężystości GPa Załącznik D,
EN 13706-2:2002
23 17

Moduł sprężystości przy rozciąganiu - podłużny

GPa EN ISO 527-4 23 17

Moduł sprężystości przy rozciąganiu - poprzeczny

GPa EN ISO 527-4 7 5

Wytrzymałość na rozciąganie - podłużna

MPa EN ISO 527-4 240 170

Wytrzymałość na rozciąganie - poprzeczna*

MPa EN ISO 527-4 50 30

Wytrzymałość na obciążenie sworzniem - podłużna

MPa Załącznik D,
EN 13706-2:2002
150 90

Wytrzymałość na obciążenie sworzniem - poprzeczna

MPa Załącznik D,
EN 13706-2:2002
70 50

Wytrzymałość na zginanie - podłużna

MPa EN ISO 14125 240 170

Wytrzymałość na zginanie - poprzeczna

MPa EN ISO 14125 100 70
Wytrzymałość na ścinanie - podłużna MPa  EN ISO 14130 25 15

* Profile szare spełniają wymagania dla klasy E23 pod każdym względem, poza wytrzymałością poprzeczną, która dzięki dodatkowym środkom zmniejszającym palność wynosi 35 MPa.

Trwają prace nad rozszerzeniem normy o wytyczne dotyczące trwałości chemicznej i właściwości technicznych w zakresie ognioodporności profili konstrukcyjnych.

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Put a bridge in your basket

We offer a full 6x2 meter FRP bridge solution on our website. Pre-drilled and cut to size. Ready for you to assemble.

Our products