bild av produktion

EUROPEAN STANDARDEN 13706

Endast på danska

Den europæiske standard EN 13706 gælder udelukkende pultruderede profiler til konstruktionsformål, der iflg standarden defineres som „where the load bearing characteristic is the major criterion of design and where the product is a part of a load bearing system".

Standarden specificerer minimumskravene til konstruktionsprofilernes kvalitet, tolerancer samt styrke- og stivhedsforhold og overflade.
Grundlæggende deler standarden pultruderede konstruktionsprofiler i to klasser:

E23 - med de strengeste krav til kvaliteten
E17 - hvor kravene til kvaliteten er lempeligere

Fiberline konstruktionsprofiler opfylder som minimum kravene i henhold til klasse E23.

Standarden består af tre dele:

EN 13706-1: Specificerer betegnelse/mærkning af konstruktionsprofiler i forhold til valg af materiale, valg af armering, overfladebehandling etc.

EN 13706-2: Angiver metoder til test samt tolerancer for pultruderede konstruktionsprofiler. Desuden angives retningslinjer for kvalitet og kvalitetskontrol.

EN 13706-3: Angiver minimumsværdier for konstruktionsprofilers tekniske egenskaber i henhold til standardens to klasser.

Karakteristiske egenskaber Minimumskrav til egenskaber
Egenskab Enhed Testmetode  Kl.E23 Kl.E17
Elasticitetsmodul GPa Annex D,
EN 13706-2:2002
23 17

Trækelasticitetsmodul - længderetning

GPa EN ISO 527-4 23 17

Trækelasticitetsmodul - tværretning

GPa EN ISO 527-4 7 5

Trækstyrke - længderetning

MPa EN ISO 527-4 240 170

Trækstyrke - tværretning*

MPa EN ISO 527-4 50 30

Hulrandsstyrke- længderetning

MPa Annex E,
EN 13706-2:2002
150 90

Hulrandsstyrke- tværretning

MPa Annex E,
EN 13706-2:2002
 70 50 

Bøjestyrke - længderetning

MPa EN ISO 14125 240 170

Bøjestyrke - tværretning

MPa EN ISO 14125 100 70
Forskydningsstyrke - længderetning MPa  EN ISO 14130 25 15

*Grå profiler opfylder klasse E23 på alle områder på nær tværstyrken, der ligger på 35 MPa, på grund af ekstra brandhæmmer.

Der arbejdes på at udvide standarden til også at omfatte retningslinier for konstruktionsprofilers kemikaliebestandighed og brandtekniske egenskaber.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt