Billede af glasfibertrappe og adgangsveje

ADGANGSVEJE OG DÆKSLER I GLASFIBER

NEM TILPASNING ONSITE

Fiberlines glasfiberprodukter er meget velegnede til anvendelser som adgangsveje og dæksler til rensningsanlæg. Luften i tankene er fyldt med svovlbrinte og andre aggressive gasser, som konventionelle materialer ikke kan holde til, så der opstår en væsentlig sikkerhedsrisiko. Fiberlines MD- og HD-planker har også store fordele ved bearbejdning. Der kan skæres og bores i komposit med almindeligt maskinværktøj, så det er nemt at samle på stedet. Dette betyder ikke blot, at monteringsomkostningerne minimeres, men også at senere justeringer kan foretages uden dyrt specialværktøj. Desuden kan planker bestilles med skridsikker overflade og fastgøringsemner af rustfrit stål. Hvis anvendelsen kræver det, kan underbygninger af I- og U-bjælker fremstilles til at bære plankerne.


Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Illustrationer

Nedenstående illustration af adgangsvejen er en truss-konstruktion, der kan strække sig op til 15 meter. Cuppled til adgangsveje er en lille trappe. Alle konstruktioner er designet i henhold til EN 14121; 1-3

1. Gelænderprofil, varenr. 122051
2. Fodliste, brugt i konstruktion af knæliste, vare nr. 120486
3. Fodliste, vare nr. 120486
4. Plank MD, vare nr. 122090
5. Tværbjælke, U120x50x6
6. Parapeter fremstillet af firkantede rør 60x60x5, vare nr. 060274
7. Diagonalformede firkantede rør 60x60x5, vare nr. 060274
8. Fræser fremstillet af U120x50x6, vare nr. 090233
9. Gelænderets afsluttende profil, vare nr. 148922
10. Trappetrin

Faktaark

Download faktaark for planker
Download faktaark for riste
Download faktaark for profiler

Vores produkter

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.