bild av Gångvägar och skydd

GÅNGVÄGAR OCH SKYDD I GLASFIBER

LÄTT ANPASSNING ONSITE

Fiberlines glasfiberprodukter är mycket väl lämpade för gångvägar och skydd i avloppsreningsanläggningar. Luften i tankarna är fyllda med vätesulfid och andra aggressiva gaser. Konventionella material klarar inte belastningen vilket kan innebära en betydande säkerhetsrisk. MD- och HD-plankor från Fiberline har även stora fördelar när det gäller bearbetning. Kompositerna kan kapas och borras med vanliga handverktyg vilket gör inpassning på plats mycket enkel. Detta minimerar inte bara installationskostnaderna, utan innebär också att efterföljande justeringar kan göras utan dyr specialutrustning. Båda plankorna kan dessutom beställas med en halkfri yta och med fästen i rostfritt stål. Om tillämpningen så kräver kan en bärande konstruktion av U- eller I-profiler tillverkas för att stödja plankorna. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

Illustrationen nedan är en fackverkskonstruktion som kan spänna upp till 15 meter. Kopplad till åtkomstvägarna är en liten trappa. Alla konstruktioner är designade enligt EN 14121; 1-3

Ledstångsprofil, artikel nr 122051
2. Knäslist, artikel nr 120486
3. Sparklist, artikel nr 120486
4. Plank MD, artikel nr 122090
5. Tvärbalk, U120x50x6
6. Parapetter tillverkade av fyrkantiga rör 60x60x5, artikel nr 060274
7. Diagonalt formade fyrkantiga rör 60x60x5, artikel nr 060274
8. Trapbalk gjord av U120x50x6, artikel nr 090233
9. Avslutning för ledstång, artikel nr 148922
10. TrappstegDatablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt