bild av järnväg

CERTIFIERINGAR OCH STANDARDER

Certifieringar och standarder

Vi på Fiberline är certifierade enligt en mängd efterfrågade internationella certifieringar och standarder inom bygg, offshore och järnvägssegmentet. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss. Om du vill ha mer information om våra certifieringar och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss.

ISO9001

Fiberline använder ISO-certifieringen som ett aktivt verktyg i verksamhetens strategiarbete. Organisationen ska fokusera på att skapa värde för kunden och verksamheten. Det skapar vi genom effektiva arbetssätt och administrativ förenkling som bottnar i kännedom om kundens krav.
Certifikat Fiberline Denmark

CE/ETA-16/0901

Fiberline kan som den första, och som en av få producenter i världen, framvisa CE-märkning för vårt program med strukturella profiler i pultruderad glasfiberkomposit.
Certifikat

Allgemeine Bauartgenehmigung

Vårt byggtillstånd, aBG/Bauartgenehmigung, har utfärdats av den tyska godkännandeinstansen Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) och det är ett godkännande för våra produkters användning i den tyska byggbranschen.
Certifikat

HPQ DBS-certificering

Våra konstruktionsprofiler, plankor och galler uppfyller alla krav enligt den senaste Deutsche Bahn-standarden. Godkännandet gäller även färdigmonterade konstruktioner.
Certifikat

EBA-certifiering

Våra gallerdurkar har den tyska EBA-certifiering (Eisenbahn-Bundesamt).
Download certifikat

DVN-certifikat

Fiberlines galler är certifierade av Det Norske Veritas för användning på skepp och offshore-plattformar.

Ladda ner certifikat

Typgodkännande från Network Rail

Konstruktionsprofiler från Fiberline i glasfiber kan ingå i alla byggen som lanseras av Network Rail.

EN 13706-3:2002

Fiberlines konstruktionsprofiler som är tillverkade av pultruderad glasfiberförstärkt polymer är certifierade enligt EN 13706-3:2002 av Prof. Dr.-Ing. G. Sedlacek, Institute of Steel Construction, RWTH, Aachen, Tyskland.
Läs mer (Danska)

EN 12667 - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. München (FIW München)

Undersökning av värmeledningsförmågan hos glasfiberförstärkta plastplattor. Glasfiberförstärkt plast används till exempel för termisk separation i fönsterkarmar med bestämning av den nominella värmeledningsförmågan enligt ISO10456.
 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Certificates

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt