bild av järnväg

CERTIFIERINGAR OCH STANDARDER

Certifieringar och standarder

Vi på Fiberline är certifierade enligt en mängd efterfrågade internationella certifieringar och standarder inom bygg, offshore och järnvägssegmentet. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss. Om du vill ha mer information om våra certifieringar och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss.

ISO9001

Fiberline använder ISO-certifieringen som ett aktivt verktyg i verksamhetens strategiarbete. Organisationen ska fokusera på att skapa värde för kunden och verksamheten. Det skapar vi genom effektiva arbetssätt och administrativ förenkling som bottnar i kännedom om kundens krav.
Certifikat Fiberline Denmark

CE/ETA-16/0901

Fiberline kan som den första, och som en av få producenter i världen, framvisa CE-märkning för vårt program med strukturella profiler i pultruderad glasfiberkomposit.
Certifikat

Allgemeine Bauartgenehmigung

Vårt byggtillstånd, aBG/Bauartgenehmigung, har utfärdats av den tyska godkännandeinstansen Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) och det är ett godkännande för våra produkters användning i den tyska byggbranschen.
Certifikat

HPQ DBS-certificering

Våra konstruktionsprofiler, plankor och galler uppfyller alla krav enligt den senaste Deutsche Bahn-standarden. Godkännandet gäller även färdigmonterade konstruktioner.
Certifikat

EBA-certifiering

Våra gallerdurkar har den tyska EBA-certifiering (Eisenbahn-Bundesamt).
Download certifikat

DVN-certifikat

Fiberlines galler är certifierade av Det Norske Veritas för användning på skepp och offshore-plattformar.

Ladda ner certifikat

Typgodkännande från Network Rail

Konstruktionsprofiler från Fiberline i glasfiber kan ingå i alla byggen som lanseras av Network Rail.

EN 13706-3:2002

Fiberlines konstruktionsprofiler som är tillverkade av pultruderad glasfiberförstärkt polymer är certifierade enligt EN 13706-3:2002 av Prof. Dr.-Ing. G. Sedlacek, Institute of Steel Construction, RWTH, Aachen, Tyskland.
Läs mer (Danska)

EN 12667 - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. München (FIW München)

Undersökning av värmeledningsförmågan hos glasfiberförstärkta plastplattor. Glasfiberförstärkt plast används till exempel för termisk separation i fönsterkarmar med bestämning av den nominella värmeledningsförmågan enligt ISO10456.
 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Certificates

Kombinera fördelar

Våra produkter

Senaste nytt