bild av järnväg

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikaty i normy

Firma Fiberline A/S posiada szereg bardzo pożądanych międzynarodowych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych certyfikatów lub naszego procesu, prosimy o kontakt.

ISO 9001

Fiberline wykorzystuje certyfikat ISO jako aktywne narzędzie w zarządzaniu strategicznym firmy. Tworzenie wartości dla klienta i firmy wymaga współpracy organizacji. Osiągamy to poprzez efektywne procedury pracy i uproszczenie czynności administracyjnych, które wynika z naszego poznania wymagań klienta.
Certyfikat Fiberline Dania

CE/ETA-16/0901 

Fiberline jest pierwszym i jednym z niewielu producentów na świecie, który posiada certyfikat CE dla profili konstrukcyjnych z GRP.
Certyfikat

Allgemeine Bauartgenehmigung 

Dopuszczenie Bauartgenehmigung/aBGm, wydawane przez niemiecki organ techniczny Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), umożliwia stosowanie naszych produktów w budownictwie na terenie Niemiec. Jeśli potrzebujesz całego dokumentu, skontaktuj się z nami.
Certyfikat

 

Certyfikat HPQ DBS 

Nasze profile konstrukcyjne, deski i kraty pomostowe spełniają wszystkie wymagania najnowszej normy Deutsche Bahn. Dopuszczenie dotyczy również konstrukcji zmontowanych fabrycznie.
Certyfikat

Certyfikat EBA 

Nasze kraty pomostowe z GFRP posiadają niemiecki certyfikat EBA.
Pobierz certyfikat

Certyfikat DVN 

Kraty pomostowe Fiberline posiadają certyfikat „Det Norske Veritas” dopuszczający je do stosowania na statkach i platformach wiertniczych.

Pobierz certyfikat

Dopuszczenie Network Rail 

Profile konstrukcyjne Fiberline z GRP mogą być wykorzystywane we wszystkich pracach budowlanych rozpoczętych przez Network Rail.

EN 13706-3:2002 

Profile konstrukcyjne Fiberline z polimerów wzmacnianych włóknem szklanym wykonane metodą pultruzji zostały certyfikowane zgodnie z normą EN 13706-3:2002 przez Prof. Dr.-lng. G. Sedlacek’a z Instytut Konstrukcji Stalowych, RWTH Aachen.
Więcej informacji

EN 12667 - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. München (FIW München)

Centrum Badawcze Zabezpieczeń przed Ciepłem - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. Monachium (FIW Monachium).

Badanie przewodności cieplnej dla płyt z GRP. GRP stosowany jest np. do izolacji cieplnej w ramach okiennych; definicja nominalnego współczynnika przewodzenia ciepła wg ISO 10456.
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Certyfikaty

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości