bild av järnväg

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikaty i normy

Firma Fiberline A/S posiada szereg bardzo pożądanych międzynarodowych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych certyfikatów lub naszego procesu, prosimy o kontakt.

ISO 9001

Fiberline wykorzystuje certyfikat ISO jako aktywne narzędzie w zarządzaniu strategicznym firmy. Tworzenie wartości dla klienta i firmy wymaga współpracy organizacji. Osiągamy to poprzez efektywne procedury pracy i uproszczenie czynności administracyjnych, które wynika z naszego poznania wymagań klienta.
Certyfikat Fiberline Dania

CE/ETA-16/0901 

Fiberline jest pierwszym i jednym z niewielu producentów na świecie, który posiada certyfikat CE dla profili konstrukcyjnych z GRP.
Certyfikat

Allgemeine Bauartgenehmigung 

Dopuszczenie Bauartgenehmigung/aBGm, wydawane przez niemiecki organ techniczny Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), umożliwia stosowanie naszych produktów w budownictwie na terenie Niemiec. Jeśli potrzebujesz całego dokumentu, skontaktuj się z nami.
Certyfikat

 

Certyfikat HPQ DBS 

Nasze profile konstrukcyjne, deski i kraty pomostowe spełniają wszystkie wymagania najnowszej normy Deutsche Bahn. Dopuszczenie dotyczy również konstrukcji zmontowanych fabrycznie.
Certyfikat

Certyfikat EBA 

Nasze kraty pomostowe z GFRP posiadają niemiecki certyfikat EBA.
Pobierz certyfikat

Certyfikat DVN 

Kraty pomostowe Fiberline posiadają certyfikat „Det Norske Veritas” dopuszczający je do stosowania na statkach i platformach wiertniczych.

Pobierz certyfikat

Dopuszczenie Network Rail 

Profile konstrukcyjne Fiberline z GRP mogą być wykorzystywane we wszystkich pracach budowlanych rozpoczętych przez Network Rail.

EN 13706-3:2002 

Profile konstrukcyjne Fiberline z polimerów wzmacnianych włóknem szklanym wykonane metodą pultruzji zostały certyfikowane zgodnie z normą EN 13706-3:2002 przez Prof. Dr.-lng. G. Sedlacek’a z Instytut Konstrukcji Stalowych, RWTH Aachen.
Więcej informacji

EN 12667 - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. München (FIW München)

Centrum Badawcze Zabezpieczeń przed Ciepłem - Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. Monachium (FIW Monachium).

Badanie przewodności cieplnej dla płyt z GRP. GRP stosowany jest np. do izolacji cieplnej w ramach okiennych; definicja nominalnego współczynnika przewodzenia ciepła wg ISO 10456.
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Certyfikaty

Łączenie zalet

Najnowsze wiadomości