bild av maskrosor

LCA DO PROFILI Z WŁÓKNA SZKLANEGO I WĘGLOWEGO OD FIBERLINE

Aspekt środowiskowy włókna szklanego

W firmie Fiberline uważamy, że ważne jest branie odpowiedzialności za środowisko naturalne i robienie tego, co jest dla niego dobre. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby efektywnie wykorzystywać nasze zasoby i jak najlepiej chronić środowisko. Jednocześnie dajemy naszym klientom możliwość zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie nas jako części ich łańcucha wartości.

Na naszej stronie internetowej możesz zapoznać się z oddziaływaniem naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia: od surowców i produkcji, poprzez użytkowanie i konserwację, aż po recykling i utylizację.

  • Surowce - Produkcja surowców jest najbardziej energochłonną częścią naszego śladu węglowego i obejmuje produkcję profili z włókna szklanego i/lub węglowego oraz żywic.
  • Produkcja - Nasza nowoczesna fabryka o statusie „energy plus” i energooszczędny proces produkcji sprawiają, że nasze produkty są zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnych materiałów.
  • Dystrybucja - Proste projekty i strategicznie zlokalizowane fabryki mają pozytywny wpływ na transport i emisję CO2.
  • Montaż - Niska masa oznacza łatwą pracę bez konieczności stosowania specjalnych maszyn, co z kolei przekłada się na niższą emisję CO2.
  • Użytkowanie - Nasze produkty pomagają rozwiązywać globalne wyzwania klimatyczne, pozwalając naszym klientom „create more with less”, albo poprzez obniżenie zużycia energii w stosunku do tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych, albo poprzez produkcję dobrej i efektywnej zielonej energii.
  • Recykling - Nadwyżka włókna szklanego z naszego procesu produkcyjnego jest albo ponownie wykorzystywana jako surowiec (70%) i paliwo zastępcze (30%) w produkcji cementu, albo jako materiał uzupełniający w rozwiązaniach z formowanego włókna szklanego.

Surowce

Najbardziej energochłonna część naszego małego śladu węglowego wiąże się z produkcją naszych surowców i odpowiada aż za 80% naszego ogólnego śladu węglowego. Dwa podstawowe surowce stosowane w naszych produktach to włókna szklane i/lub węglowe oraz żywice. Oba są wytwarzane dla nas przez zewnętrznych dostawców w ramach złożonego procesu produkcyjnego. Wiąże się to z produkcją żywic z ropy naftowej, natomiast gdy włókna szklane i węglowe są wytwarzane z wykorzystaniem materiałów takich jak piasek, węgiel i szereg różnych dodatków.

Produkcja

Nasze podejście do produkcji przemysłowej i nasze nowoczesne fabryki w Danii i Chinach stworzyły nam najlepsze możliwe warunki dla zapewnienia energooszczędnego procesu produkcji. Jest to obszar, w którym staramy się postępować zgodnie z naszym mottem: „create more with less”.

Energooszczędna produkcja
Profile Fiberline produkowane są w procesie ciągłym noszącym nazwę pultruzja. Ta metoda produkcji skutecznie ogranicza odparowywanie lotnych związków poprzez zastosowanie zamkniętego procesu. Jednocześnie w procesie utwardzania powstaje ciepło w wyniku tzw. reakcji egzotermicznej, dzięki czemu zużycie energii na jednostkę produkcji utrzymuje się na niskim poziomie. Ponadto co roku staramy się jeszcze bardziej obniżyć nasze własne zużycie energii na wyprodukowaną sztukę produktu. Więcej informacji o naszej polityce dotyczącej energii znajduje się tutaj.

Fabryka „energy plus”
Nasza fabryka w Middelfart ma najlepszy możliwy do osiągnięcia profil środowiskowy - energy plus. Budynek fabryki jest dobrze izolowany, ma bardzo niski poziom zużycia energii i ciepła, a jego instalacja wentylacji i oświetleniowa jest starannie dostosowana do aktualnych potrzeb. Ponadto nasza fabryka posiada stolarkę okienną z włókna szklanego, które gwarantuje najlepsze w swojej klasie właściwości izolacyjne, a także elewację z włókna szklanego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.

Czystsza woda dzięki zastosowaniu włókna szklanego
Poziom zanieczyszczenia wody w związku z produkcją mostu z włókna szklanego jest stosunkowo niski w porównaniu z zanieczyszczeniem powodowanym przez tradycyjne materiały budowlane. Taki wniosek wyciągnięto z oceny środowiskowej przeprowadzonej przez władze w Niderlandach. Wpływ na środowisko został obliczony przy użyciu tzw. metody obciążenia krytycznego, która umożliwia porównanie różnych materiałów.

Przy ich obliczaniu rzeczywista emisja gazów cieplarnianych jest porównywana z wartościami progowymi. Emisje te są następnie przeliczane na emisje krytyczne dla wody, powietrza i/lub gleby, które wynikają z produkcji danego wyrobu, takiego jak na przykład most. Pod uwagę brane są zanieczyszczenia na wszystkich etapach: od wydobycia surowców i ich przetwarzania aż do produkcji końcowej gotowego mostu.


Dystrybucja/transport

Ponieważ ich gęstość wynosi zaledwie 1/4 gęstości stali i betonu, zastosowanie naszych profili z włókna szklanego i węglowego w gotowym rozwiązaniu często pozwala na znaczną redukcję masy. Ma to pozytywny wpływ na transport i emisję CO2.

Lżejsza konstrukcja = niższa emisja CO2
Nasze materiały charakteryzują się doskonałym stosunkiem masy do wytrzymałości, co umożliwia tworzenie smukłych i lekkich konstrukcji. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak beton, drewno, stal i aluminium, zastosowanie włókna szklanego często prowadzi do zmniejszenia masy - z korzyścią dla transportu i emisji CO2. Więcej o właściwościach włókna szklanego dotyczących masy można przeczytać tutaj.

Bliżej użytkownika końcowego
Od 2009 roku posiadamy również zakłady produkcyjne w Chinach, pozwalające nam na lepszą obsługę globalnego sektor energetyki wiatrowej i bycie bliżej naszych użytkowników końcowych. Zmniejsza to odległość między nami a naszymi użytkownikami końcowymi i redukuje potrzeby w zakresie transportu do nich. Więcej informacji o naszej obecności lokalnej i globalnej można znaleźć tutaj.

Montaż

Ze względu na niewielką masę i wysoką wytrzymałość naszych materiałów, wiele korzyści można uzyskać również przy montażu lub tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem naszych profili. Jedną z korzyści jest ograniczenie do minimum zużycia materiałów w innych częściach konstrukcji (tzw. produktów ubocznych), ponieważ lżejsza konstrukcja wiąże się z mniejszymi wymaganiami w zakresie wytrzymałości, np. fundamentów.

Optymalizacja wykorzystania zasobów
Niewielka masa naszych profili z włókna szklanego i węglowego ułatwia pracę z nimi i często oznacza, że nie ma potrzeby stosowania specjalnych maszyn. Ma to pozytywny wpływ na emisję CO2 w związku z budową. Ponadto niewielka masa ułatwia stosowanie większej ilości prefabrykatów, co z kolei zmniejsza nakłady czasu i pracy na miejscu budowy.

Wykorzystanie

Cała działalność naszej firmy opiera się na produkcji profili z włókna szklanego i węglowego, dzięki czemu tworzymy więcej wykorzystując mniej zasobów i umożliwiamy naszym klientom „create more with less”. W ten sposób możemy przyczyniać się do rozwiązania globalnych problemów klimatycznych.

Energooszczędny materiał przyszłości
Ze względu na wyjątkowe właściwości techniczne materiałów stosowanych w naszych produktach, podjęliśmy decyzję o skoncentrowaniu się na trzech obszarach, w których nasze profile są w stanie dokonać rzeczywistej zmiany - albo poprzez zmniejszenie własnego zużycia energii w stosunku do tradycyjnych materiałów, albo poprzez tworzenie dobrej i wydajnej zielonej energii:

  • Turbiny wiatrowe: Nasze profile są stosowane w sektorze turbin wiatrowych, gdzie istnieje zapotrzebowanie na wytrzymałe, lekkie i trwałe materiały.
  • Okna: Nasze profile okienne eliminują mostki termiczne, zmniejszają straty ciepła i umożliwiają wykonywanie smukłych konstrukcji ramowych, w których okno poprawia bilans energetyczny budynku.
  • Konstrukcje nośne: Dzięki niewielkiej masie, minimalnym wymaganiom w zakresie konserwacji i długiej żywotności, nasze konstrukcje kompozytowe mają doskonały profil ekologiczny w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.

Niskie koszty eksploatacji
Jeśli spojrzeć na koszty gotowego rozwiązania w całym cyklu życia, nasze profile są często najbardziej opłacalnym wyborem. Nasze profile są wyjątkowo trwałe i nie wymagają prawie żadnych zabiegów konserwacyjnych, co oznacza, że koszty i środki potrzebne do ich eksploatacji, konserwacji i czyszczenia są stosunkowo niewielkie. Ponadto ich właściwości techniczne oznaczają również, że produkty te są bardziej trwałe. Jeśli więc wziąć pod uwagę budżet na cały okres użytkowania danego rozwiązania, włókno szklane jest często najbardziej opłacalnym wyborem.

Dobry profil ekologiczny z perspektywy cyklu życia
Wyprodukowanie konstrukcji mostu przy użyciu tradycyjnych materiałów budowlanych zamiast kompozytów z włókna szklanego wymaga ponad dwukrotnie więcej energii. Takie wnioski wyciągnięto z oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przez władze Holandii dla konkretnego projektu mostu.

Recykling

Kompozyty z włókna szklanego są poddawane recyklingowi w ramach obiegowego procesu technicznego, w którym kompozyt jest wykorzystywany jako surowiec i paliwo zastępcze w produkcji cementu. Kompozyt z włókna szklanego jest wykorzystywany w 30% jako energia i w 70% jako surowiec do produkcji cementu. Granulowanie kompozytu z włókna szklanego i wykorzystanie go w produkcji cementu może zastąpić stosowanie paliw kopalnych i surowców pierwotnych w cementowniach.

Od profilu kompozytowego do cementu
W 2010 roku Fiberline, jako pierwsza duńska firma, połączyła swoje siły z firmą Zajons, a następnie z Neocomp GmbH, która otworzyła w północnych Niemczech zakład zajmujący się przetwarzaniem materiałów kompozytowych przeznaczonych do recyklingu.
Profile są w tym zakładzie rozdrabniane za pomocą ogromnego młyna. Wartość kaloryczna materiału jest następnie zmieniana poprzez mieszanie go z innymi materiałami z recyklingu w opatentowanym procesie. Gotowa mieszanka jest następnie wykorzystywana jako paliwo zastępcze i surowiec w cementowniach należących do firmy Holcim - jednego z największych producentów cementu na świecie.

Oto oszczędności
Dzięki recyklingowi 1000 ton profili Fiberline, w procesie produkcji cementu oszczędzamy do 450 ton węgla, 200 ton kredy, 200 ton piasku i 150 ton tlenku glinu. W procesie tym nie powstaje pył, popiół ani inne produkty uboczne. (Odn.: Holcim, 2010). Więcej informacji można znaleźć tutaj

Optymalizacja wykorzystania zasobów
Nadwyżki materiałów z włókna szklanego i węglowego z naszych linii produkcyjnych są zbierane i wysyłane do współpracującej z nami firmy, gdzie są wykorzystywane jako materiały uzupełniające w produktach z formowanego włókna szklanego. W ten sposób jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości