Billede af laboratorium

UDVIKLING SAMMEN MED KUNDEN

Udvikling

Fiberline er en af verdens førende producenter af profiler i glas- og kulfiber. Fra starten i 1979 har virksomheden gjort et stort pionérarbejde for at udbrede brugen af materialet til stadig nye områder.

Takket være et omfattende forsknings- og udviklingsprogram har Fiberline kunnet bidrage med ny viden om materialeudvikling, nye produktionsmetoder og nye anvendelsesområder for plastbaseret komposit. En række udviklingsprojekter er gennemført i samarbejde med virksomheder, ingeniørfirmaer, universiteter og tekniske læreanstalter.


Rådgivning og videnpartnerskab

Fiberlines egen udviklingsafdeling samler og formidler løbende den nyeste viden om kompositter, deres anvendelse og egenskaber. Denne viden udnyttes til en stadig optimering af Fiberlines egen produktionsproces.
I kraft af vores viden og erfaring kan vi tilbyde vores kunder et videnpartnerskab, hvor vi ikke blot leverer materialer, men også indgår i:

I udviklingsafdelingen arbejder højtuddannet personale inden for kompositmekanik og polymerkemi, samt teknisk personale med erfaring og viden om pultruderingsprocessen.

Samarbejde med forskningsinstitutioner

En række udviklingsprojekter er gennemført i samarbejde med virksomheder, ingeniørfirmaer, universiteter og tekniske læreanstalter.

Eksempler på danske og udenlandske forskningsinstitutioner, som Fiberline samarbejder med:

Test- og laboratoriefaciliteter

Fiberlines udviklingsafdeling arbejder med at udvikle og forfine virksomhedens produkter og produktionsprocesser, og med at afsøge og teste nye anvendelsesområder for plastkomposit

Dedikeret pultruderingslinje

Fiberline har et dedikeret pultruderingsanlæg, der giver mulighed for at gennemføre større forsøgsserier. Forsøg på maskinen bidrager til teknologiudvikling og udvikling af materialet.

Seneste nyt

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind, aggressive væsker og alkali i forbindelse med beton. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier, væsker og alkali. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.