Profiler

U-profiler
I-profiler
Fyrkantsrör
Vinkelprofiler
Plattprofiler
Delar för räcke

Korrosionsfria profiler ger ekonomiska fördelar

Profiler i glasfiber från Fiberline är korrosionsfria och ett kostnadseffektivt alternativ till betong, trä, stål och aluminium. Det innebär att profilerna har en lång, funktionell livslängd där utgifter för dyra utbyten p.g.a. av korrosion eller röta kan undvikas. Vårt breda urval innehåller U-profiler, I-profiler, vinkelprofiler, fyrkantsrör, plattprofiler, relingsprofiler och tillbehör som beslag, bultar och skruvar. 

 

Varför välja glasfiberkomposit? 

Med den låga vikten, styrkan och hållbarheten hos glasfiber har du möjlighet att skapa intelligenta slutlösningar. Till skillnad från traditionella material kan man med pultruderade glasfiberprofiler anpassa materialegenskaperna så att de är exakt anpassade efter användningen och kundernas behov, t.ex. till bygg, offshore och industri. Se flera fördelar med glasfiber här. 

 

Minimalt underhåll

Med våra profiler eller balkar i glasfiberkomposit får du inget eller minimalt med underhåll. Det ger reducerade kostnader under produktens hela livslängd. Fiberlines glasfiberbalkar eller -profiler är nämligen extremt hållbara även under krävande väderförhållanden och korrosiv påverkan. Som regel kräver profilerna ingen extra ytbehandling efter produktionen. 

 

Profiler i glasfiber = bara ¼ av densiteten

Med våra glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål, men bara ¼ av densiteten. Det innebär att du kan skapa en lättare design och därmed uppnå en lägre totalvikt på den färdiga lösningen. Detta medför vanligtvis besparingar på kapitalkostnader, både för specialverktyg, bemanning och installationstid, vilket kan påverka annan drift.

 

Bred användning

Med en lång rad standardgeometrier, såsom U-profiler, I-profiler och fyrkantsrör, kan de användas i bred utsträckning inom en lång rad industrier och branscher. Idag används våra profiler bl.a. till offshore, spårvägar, simhallar, reningsverk, kyltorn och infrastruktur. 

 

Elektriskt isolerande = mindre komplex jordning

Våra glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och reducerar komplexiteten vid jordning. Det är en fördel som sparar både bemanning och arbetstimmar. Det vill säga att det ofta blir besparingar för det totala projektet även om glasfibermaterialet oftare är dyrare från början. Därpå följer ett begränsat underhåll och även service på jordningssystem. 

 

Profiler med CE-märkning

CE-märket på våra glasfiberprofiler innebär bl.a. att vi har både egen och extern kontroll som löpande håller ett öga på och testar produktegenskaperna på våra profiler samt att vi har spårbarhet från råvara till slutprodukt hos kunden.

 

Pultrudering säkerställer hög kvalitet

Ett av Fiberlines kännetecken är vår produktionsprocess, nämligen pultrudering. Här dras fibrerna genom en sluten maskin där de får sina helt unika egenskaper. Dessutom förblir kvaliteten enhetligt hög eftersom det handlar om en kontinuerlig process. Läs mer om pultrudering här

 

Enkel bearbetning

Våra glasfiberprofiler bearbetas lika enkelt som hårt trä, utan specialverktyg eller hett arbete. Därför är det enkelt att montera våra profiler och de allra sista anpassningarna, t.ex. i förhållande till befintliga rörkopplingar, kan göras på plats. Se vår video om bearbetning av glasfiber här

 

Hållbart byggmaterial 

Våra glasfiberprofiler håller en bra miljöprofil ur ett livscykelperspektiv. Tack vare profilernas låga underhållskrav, långa livslängd och därmed reducerade kostnader under sin livscykel, samt en energioptimerad produktion är profilerna gröna från början till slut.