bild av strukturelle profiler

3 marca, 2020

Test: Doskonałe wyniki po 20 latach wewnątrz wilgotnej wieży chłodniczej

Wspólnie z naszym klientem przeprowadziliśmy testy na starzonym profilu z GRP pochodzącym z wieży chłodniczej po 20 latach eksploatacji, aby potwierdzić to, co już wiedzieliśmy - że nasze profile charakteryzują się wyjątkową trwałością. Dzięki temu badaniu możemy teraz udokumentować dłuższą żywotność konstrukcji. Dla naszego klienta, uznanego niemieckiego producenta wież chłodniczych, bardzo ważne jest udokumentowanie, że wybrane przez niego materiały są niezawodne.

Test

Profil zamknięty o przekroju 100 x100 x 8 mm z wieży chłodniczej zbudowanej w 1999 roku przez niemiecką firmę E&S Planbau GmbH został pobrany w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań i oceny zachowania się materiału w procesie starzenia. Środowisko, w którym znajdował się profil, charakteryzowało się podwyższonymi temperaturami, stałą wysoką wilgotnością i obecnością wody technologicznej. Ponadto profil był poddany przez okres 20 lat stałemu obciążeniu.

Próbki do analizy pobrało i badania przeprowadziło centrum badawcze IMA Dresden. Prof. dr Jens Ridzewski, który posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie polimerów wzmocnionych włóknami, podjął się oceny i ekspertyzy.

Prof. dr Jens Ridzewski, IMA Dresden i Composite Consulting Prof. Ridzewski o znaczeniu tego badania:
- Kiedy na rynek trafiają nowe produkty, niezwykle ważne jest wzbudzenie zaufania i rozwianie wątpliwości klientów. Firma Fiberline zbadała właściwości rzeczywistych profili poddanych starzeniu w celu określenia skutków oddziaływania środowiska. Ponieważ produkt ten nie jest objęty normami zharmonizowanymi, badanie to ma ogromne znaczenie dla całej branży. Chciałbym, aby więcej producentów i operatorów prowadziło takie badania. Jest to cenny wkład w zwiększenie bezpieczeństwa komponentów wykonanych z GRP.

Wyniki przynoszą korzyści klientom

Wyniki wskazują na bardzo niski stopień pogorszenia właściwości i zgodnie z obecnym stanem wiedzy, pogorszenie to mieści się w oczekiwanym zakresie. Należy również wspomnieć, że pogorszenie to jest uwzględniane we współczynnikach częściowych i współczynniki bezpieczeństwa zalecanych przez Fiberline.

Wykonywane badania:
• Rozciąganie w kierunku poprzecznym
• Ściskanie w kierunku pultruzji
• Materiałografia (badanie mikroskopowe)

Dłuższa żywotność i mniej napraw

Dzięki temu badaniu możemy teraz udokumentować dłuższą żywotność konstrukcji. Pierwotnie ta wieża chłodnicza została zaprojektowana z przewidywanym okresem eksploatacji wynoszącym 20 lat. Dla nas jako producenta, pozytywne wyniki znaczą, że jesteśmy w stanie ograniczyć ostrożne podejście do projektowania, które było związane z właściwościami materiału i współczynnikami częściowymi/konwersji.

Jak powiedział Menedżer Produktu Mirfet Malagic:
- Po raz pierwszy jako firma podjęliśmy inicjatywę i przetestowaliśmy profile z istniejącej konstrukcji. Wyniki pozytywnie nas zaskoczyły i utwierdziły nas w przekonaniu, że nasze produkty mogą wytrzymać znacznie więcej.

Badanie elementów 20-letniego mostu przyniosło te same wyniki

W 2015 roku przebadano profile pobrane z naszego mostu zainstalowanego w Kolding, który od ponad 20 lat zapewnia bezpieczne przejście nad dwutorową linią kolejową. Analiza została przeprowadzona przez firmę inżynieryjną Rambøll i zakończyła się takim samym wnioskiem: stopień degradacji konstrukcji jest znacznie poniżej oczekiwanego poziomu.

Aby mieć pewność, że właściwości naszych materiałów są stabilne we wszystkich środowiskach, planujemy przeprowadzenie podobnych badań w większej liczbie obszarów zastosowań, w których nasze profile były do tej pory wykorzystywane. Jest to tylko jeden z wielu kroków do zdobycia i okazania zaufania do materiału.

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać pełny dostęp do ekspertyz.