bild av strukturelle profiler

den 3 mars, 2020

Test: Enastående resultat efter 20 år i ett fuktigt kyltorn

Tillsammans med vår kund har vi testat en naturligt åldrad GRP-profil från ett kyltorn som varit i drift i 20 års tid för att bekräfta vad vi redan visste: att våra glasfiberprofiler har en unik hållbarhet. Med detta test kan vi nu dokumentera en längre livslängd för konstruktionen. För vår kund, en erkänd tysk tillverkare av kyltorn, är det av yttersta vikt att dokumentera att materialen de väljer även är tillförlitliga.

Testet
Ett fyrkantigt rör med tvärsnittet 100 x 100 x 8 mm från ett kyltorn som byggdes 1999 av det tyska företaget E&S Planbau GmbH extraherades för att utföra omfattande tester och utvärdera materialets åldrande beteende. Profilen befann sig i en miljö med förhöjda temperaturer, hög luftfuktighet och processvatten. Dessutom utsattes profilen för konstant belastning i 20 år.

IMA Dresden extraherade prover för analys och utförde testerna. Prof. Dr Jens Ridzewski, som har över 30 års erfarenhet av fiberförstärkta polymerer, genomförde utvärderingen och gav sitt expertutlåtande.

Prof. Dr Jens Ridzewski, IMA Dresden och Composite Consulting Prof Ridzewski, om vikten av detta test:
”När nya produkter lanseras på marknaden är det oerhört viktigt att skapa förtroende och trygghet för kunderna. Det Fiberline har gjort här är att undersöka egenskaperna hos naturligt åldrande profiler i syfte att bestämma effekterna av miljöpåverkan. Eftersom produkten inte omfattas av harmoniserade standarder, är testet av yttersta vikt för hela branschen. Jag skulle gärna se att fler tillverkare och användare inleder liknande utredningar. Detta är ett värdefullt bidrag till att öka GRP-komponenters säkerhet.”

Resultaten gynnar kunderna
Resultaten visar en mycket låg nedbrytning av egenskaperna, och enligt vår nuvarande kunskap ligger denna nedbrytning inom förväntade gränser. Vidare bör nämnas att dessa nedbrytningar fångas upp av partiella faktorer och säkerhetsfaktorer som rekommenderas av Fiberline.

Tester som utförs:
• Spänning i tvärriktning
• Kompression i pultrusionsriktning
• Materialografi (mikroskopi)

Ökad livslängd och färre reparationer
Med detta test kan vi nu dokumentera en längre livslängd för konstruktionen. Ursprungligen utformades detta kyltorn med en livslängd på 20 år. Som tillverkare innebär de positiva resultaten att vi kan minska den konservatism som har kopplats till materialegenskaperna och partiella faktorer/konverteringsfaktorer.

Produktchef Mirfet Malagic säger:
“Det här är första gången vi som företag har tagit initiativ och testat profiler från en befintlig konstruktion. Vi blev positivt överväldigade av resultaten, vilket har stärkt vår tro på att våra produkter tål mycket mer.”

Test från en 20 år gammal bro uppvisar samma resultat
Under 2015 undersöktes profiler som tagits från vår bro i Kolding. En bro som har levererat säkra överfarter över tvåfiliga järnvägsspår i över 20 år. Analysen utfördes av ingenjörsföretaget Rambøll som nådde samma slutsats: att nedbrytningarna ligger långt under de förväntade nivåerna.

För att säkerställa att egenskaperna hos våra material är stabila i alla miljöer, planerar vi att utföra liknande tester inom andra tillämpningsområden där våra profiler har använts. Detta är bara ett av många steg för att säkra det, och visar även att vi har förtroende för materialet.

Kontakta oss för fullständig åtkomst till expertrapporter.