download-gratis-fiberline-designmanual

A co z wykrawaniem, gwintowaniem i cięciem strumieniem wody?

Przy pracy z włóknem szklanym można wykonywać wykrawanie, gwintowanie i cięcie strumieniem wody. Zależy to jednak w dużej mierze od rodzaju wykonywanej pracy i dostępnych maszyn. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zaleceniami lub kontakt z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wykrawanie

Otwory profilach z tworzywa sztucznego o grubości do 4 mm mogą być wykrawane przy pomocy zwykłego stempla z węglików spiekanych. W przypadku grubszych arkuszy (do 6 mm) należy użyć specjalnego rodzaju stempla, który stopniowo przechodzi przez profile. Wykrawane otwory mają rozmiary o 0,05 - 0,1 mm mniejsze od stempla. Odstęp pomiędzy stemplem a matrycą powinien być o około 50% mniejszy niż przy wykrawaniu w stali.

Gwintowanie

Gwintowanie nie jest zalecane dla dużych obciążeń, chociaż często stosowane są wkręty samogwintujące i samowiercące. W przypadku konieczności zastosowania w arkuszach elementów gwintowanych, można zastosować nitonakrętki różnych typów ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Cięcie strumieniem wody

Cięcie strumieniem wody jest wykorzystywane do cięcia arkuszy i profili pełnych o grubości do ok. 20 mm. Użycie tej techniki w przypadku profili innych niż pełne może stwarzać problemy. Podczas przecinania pierwszej warstwy materiału strumień wody ulega rozproszeniu i dlatego nie jest w stanie przeciąć materiału leżącego pod spodem z wystarczającą dokładnością. Profile mogą być również obrabiane za pomocą cięcia laserowego, z wykorzystaniem gazu ochronnego, takiego jak argon.

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Nasze produkty