bild av glasfiber

ZBROJENIE

Zbrojenie

Wybór zbrojenia jest istotny z punktu widzenia właściwości profilu, w tym na właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość i sztywność.

Wybór zbrojenia jest istotny z punktu widzenia właściwości profilu, w tym na właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość i sztywność.

Orientacja zbrojenia ma również duże znaczenie dla takich właściwości gotowych produktów jak nośność.

Profile produkowane przez Fiberline są kombinacją różnych rodzajów rovingu oraz różnych rodzajów złożonych splotów i mat.

Profile konstrukcyjne są na przykład często poddawane obciążeniom poprzecznym w stosunku do długości profilu (tj. poprzecznym do kierunku pultruzji) i często muszą być odporne na obciążenia wyrywające wytwarzane przez śruby itp.

Stosuje się więc nie tylko roving jednokierunkowy, ale także roving, w którym część włókien jest zorientowana poprzecznie. Dodatkowo stosowane są maty i sploty o różnej orientacji włókien. Maty i sploty o orientacji włókien pomiędzy 45° a 90° przyczyniają się przede wszystkim do poprawy wytrzymałości na wyrywanie śrub oraz właściwości mechanicznych w kierunku poprzecznym.

Kombinacja rovingów i mat może być dostosowana do wymagań, jakie musi spełniać indywidualny profil w zależności od potrzeb klienta.


Rodzaje rovingu

Rodzaje rovingu

Jednokierunkowy
Przędzony
Pozorny

Rodzaj maty

Rodzaj maty

Mata ciągła z losową orientacją włókien
Splot 0º/90º
Mata złożona ze splotem 0º/90º i losową orientacją włókien
Mata Multiax 0º/±45º
Mata opracowana specjalnie na podstawie specyficznych wymagań

Jeśli profil ma być umieszczony w środowisku sprzyjającym korozji, stosuje się „warstwę wierzchnią”. Może to być cienka mata z włókna szklanego, cienka termoplastyczna mata poliestrowa lub mata akrylowa, którą umieszcza się na całej powierzchni profilu w celu ochrony włókien szklanych przed korozją i wynikającym z niej pogorszeniem właściwości mechanicznych profilu.

Proces pultruzji wymaga, aby pewna liczba włókien była zorientowana w kierunku pultruzji, ale poza tym zbrojenie może mieć niezliczone struktury w zależności od obciążenia.

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości