bild av pultrudering

PULTRUZJA

Ciągła produkcja profili z włókna szklanego

Pultruzja jest procesem, który umożliwia ciągłą produkcję profili kompozytowych o stałych przekrojach i właściwościach materiałowych dostosowanych do konkretnych celów. Metoda ta zapewnia stałą, odtwarzalną jakość. Co do zasady, proces ten jest prosty i w swojej podstawowej formie jest stosowany od lat 50 ubiegłego wieku.

W firmie Fiberline pultruzja jest wykonywana poprzez ciągłe przeciąganie wzmocnionego materiału przez prowadnicę, w której włókna są precyzyjnie rozmieszczane w relacji do przekroju poprzecznego profilu. Włókna są następnie prowadzone przez urządzenia przetwarzające, gdzie są impregnowane materiałem matrycy. Połączona mieszanka włókien i matrycy jest przeciągana przez podgrzewane urządzenia, w których profil jest utwardzany w swoim ostatecznym kształcie. W pełni utwardzony profil jest następnie przeciągany do przelotowej piły, która tnie profile na określone długości.

Pultruzja

Rzeczywiste połączenie zbrojeń w profilu, czyli rodzaj i liczba włókien ciągłych, jak złożone sploty i maty określonego typu i rozmiarów są rozmieszczone w sposób ułatwiający kontrolę wzrokową podczas rozmieszczania włókien i mat w profilu. Precyzyjne ułożenie włókien i mat w stosunku do przekroju poprzecznego profilu ma bardzo duży wpływ na właściwości i jakości gotowego produktu.

Po wciągnięciu zbrojenia do urządzenia przetwarzającego, matryca jest dodawana przez wtrysk. Pultruzja metodą wtryskową jest korzystna z punktu widzenia kontroli i sprawdzania zbrojenia, przyspiesza zmianę profilu i ułatwia zmianę matrycy w trakcie procesu. Stopień zaimpregnowania włókien jest kolejnym czynnikiem decydującym o właściwościach produktu końcowego, a metoda wtrysku stosowana przez Fiberline zawsze zapewnia najlepszą możliwą impregnację. Metoda wtryskowa jest procesem całkowicie zamkniętym, co ogranicza do minimum odparowywanie rozpuszczalników. Zapewnia to dobre środowisko pracy w porównaniu z tradycyjną pultruzją, w której zbrojenie jest prowadzone przez otwartą kadź zawierającą matrycę.

Po zaimpregnowaniu włókien wtryskiwaną matrycą, cały produkt przechodzi do kolejnej strefy realizacji procesu, gdzie następuje podgrzanie i przyspieszenie utwardzania profilu. Końcowe utwardzanie odbywa się w ostatniej sekcji urządzenia do przetwarzania. W ten sposób profil jest w pełni utwardzony i ma stabilny kształt w chwili, gdy opuszcza urządzenie do przetwarzania. Siłę ciągnącą, która pokonuje tarcie w urządzeniach do przetwarzania - a tym samym siłę napędową w procesie - zapewniają urządzenia ciągnące zlokalizowane na zewnątrz urządzeń do przetwarzania. Przeciąganie może odbywać się za pomocą pasów lub urządzeń obustronnych. W ostatniej fazie procesu profile są skracane przez piłę zamontowaną tak, aby poruszała się z taką samą prędkością jak profil wysuwany z urządzenia. Zapewnia to ciągłość procesu.

Proces ten umożliwia optymalizację właściwości materiału i konstrukcji profilu dla każdego indywidualnego projektu.

Więcej informacji o procesie pultruzji można uzyskać w poniższym filmie animowanym.


Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Najnowsze wiadomości