WYTRZYMUJE DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

Dostawca

Fiberline Building Profiles A/S

Materiał

Frampton Cotterell, niedaleko Bristolu Włókno szklane z pokładem mostowym FBD ASSET. Długość: 12,5 m, szerokość: 8,9 m Obciążenie: intensywny ruch. Masa całkowita: 46 ton, masa pokładu mostu: 16 ton

Koszty konserwacji mniejsze o połowę

To właśnie perspektywa uzyskania odpornego na korozję, ekonomicznego rozwiązania i skrócenia czasu remontu przekonała władze dystryktu South Gloucestershire, że most z GFRP jest odpowiednim wyborem, jeśli chodzi o wymianę mostu, którego okres eksploatacji uległ zakończeniu.

Stalowo-betonowy most na rzece Frome w miejscowości Frampton Cotterell w południowo-zachodniej Anglii był tak bardzo zniszczony przez korozję, że nadawał się tylko do wymiany. Nowa konstrukcja mostu i pokład mostowy z GFRP zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać duże natężenie ruchu, a wcześniejszy limit obciążenia wynoszący 13 ton został zniesiony.

Niewielka masa skraca czas instalacji 

Główny powód, dla którego GFRP to idealny materiał do budowy mostów to stosunek wytrzymałości do masy. Na przykład nowy most z GFRP, po którym droga Church Road biegnie nad rzeką Frome, jest tak samo wytrzymały jak podobne konstrukcje stalowe i betonowe, ale waży znacznie mniej. Oznacza to, że transport z miejsca montażu do miejsca instalacji był łatwiejszy i bardziej ekologiczny. Ponadto cały most został zmontowany poza placem budowy, aby ułatwić szybki i łatwy montaż na miejscu. W związku z tym ostatecznie całkowity czas budowy był o połowę krótszy niż w przypadku tradycyjnego mostu.

Szybka instalacja na miejscu była szczególnie atrakcyjna dla władz dystryktu South Gloucestershire, nie tylko ze względu na mniejszy koszt budowy, ale także ze względu na zminimalizowanie zakłóceń dla mieszkańców i firm.

Jak powiedział Brian Allinson, przewodniczący Komisji Planowania i Transportu Urzędu Dystryktu South Gloucestershire: - Kiedy przyszliśmy, aby przyjrzeć się opcjom zastąpienia starego mostu drogowego na drodze Church Road, wiedzieliśmy, że jednym z priorytetów dla lokalnych mieszkańców było zminimalizowanie czasu, przez który droga musi być zamknięta.

Koszty konserwacji mniejsze o połowę

Jednak zdecydowanie najważniejszym argumentem w procesie podejmowania decyzji były minimalne przyszłe koszty konserwacji. Most z GFRP jest odporny na warunki atmosferyczne i nie ulega korozji, co oznacza, że nie jest wymagane malowanie ani ochrona przed wodą. Ponadto mróz i sól drogowa nie powodują żadnych szkód. Przenikanie soli drogowej do konstrukcji nośnej wraz z wodą roztopową jest szczególnie szkodliwe dla mostów stalowych i betonowych.

James Henderson, starszy konsultant z firmy Atkins, pełniący rolę inżyniera projektu, stwierdził: - Największą zaletą mostu kompozytowego jest to, że jego konserwacja przez cały okres eksploatacji kosztuje co najmniej 50 procent mniej niż konserwacja konstrukcji betonowej lub stalowej. Atkinsglobal.com

Korzyść finansowa

Włókno szklane jako materiał jest wprawdzie nieco droższe niż materiały tradycyjne, ale w perspektywie całego okresu użytkowania mostu wynik jest zupełnie inny. W tym przypadku włókno szklane jest opcją najkorzystniejszą finansowo, ponieważ umożliwia oszczędności jeśli chodzi zarówno o czas montażu i transportu, jak i przede wszystkim przyszłe koszty eksploatacji i konserwacji.

Po zakończeniu remontu konstrukcji, przywrócono kamienną okładzinę na murze, przywracając mostowi jego pierwotny wygląd. Oznacza to, że pokład mostowy z GFRP jest widoczny tylko z przepływającej pod nim rzeki. Zastosowany pokład mostowy ASSET został opracowany w związku z finansowanym przez UE projektem (West Mill) mającym na celu promowanie wykorzystania kompozytów w infrastrukturze. Więcej informacji o projekcie West Mill można znaleźć tutaj.