PRZETESTOWANY I DOPUSZCZONY

Dostawca

Fiberline Building Profiles A/S

Materiał

Pokład mostu z włókna szklanego

Most z GRP odporny na korozję zbudowany w Moskwie

Do tej pory w Rosji mosty były budowane ze stali lub betonu. Jednak podczas ostrej rosyjskiej zimy do usuwania lodu i śniegu z powierzchni dróg trzeba używać dużych ilości soli. W konsekwencji szybko pojawia się korozja, co powoduje konieczność napraw mostów każdej wiosny.

Ponieważ utrzymanie mostu nad torami kolejowymi jest trudnym procesem, mosty niszczeją, a rachunki za ich konserwację są wysokie.

Skłoniło to rosyjską firmę ApATeCH do wybudowania we współpracy z Fiberline w dzielnicy Moskwy Czertanowo pierwszego w kraju mostu z GRP. Firma Fiberline dostarczyła profile z GRP, obliczenia konstrukcyjne, okucia i śruby. ApATeCH jest ośrodkiem badawczym, który specjalizuje się między innymi w rozwoju i produkcji krytycznych, zaawansowanych technologicznie produktów kompozytowych do budowy maszyn ogólnych i transportowych.

Montaż w ciągu 49 minut

Most w Czertanowie ma 41,4 m długości i 3 m szerokości. W fabryce most został zmontowany w trzech częściach - dwie sekcje 15-metrowe i jedna 13-metrowa - a następnie przewieziony drogą lądową na miejsce instalacji.

Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej firmy ApATeCH, Dmitry Zhilenko, stwierdził: - Mieliśmy tylko dwie do trzech godzin w niedzielę rano, aby zainstalować most bez wstrzymywania ruchu kolejowego. Krótki czas instalacji jest kolejnym ważnym czynnikiem przemawiającym na korzyść GRP, szczególnie w przypadku mostów kolejowych, ponieważ dzięki temu można uniknąć długotrwałych zakłóceń w ruchu pociągów. Most został ustawiony za pomocą dźwigu po podniesieniu go z miejsca obok linii kolejowej w czasie zaledwie 49 minut.

Przetestowany i dopuszczony

Most w Czertanowie jest wykonany ze standardowych profili GRP Fiberline: desek, profili zamkniętych, profili U, poręczy itd. Użyte produkty są zgodne ze specyfikacją ApATeCH, mimo że wymagania dotyczące obciążeń i ugięć konstrukcji budowlanych są w Rosji wyższe niż w innych krajach europejskich.

Firma Fiberline otrzymała również dla swoich profili z GRP dwa dopuszczenia Rosyjskiej Państwowej Komisji Budowlanej: do stosowania w połączeniu z konstrukcją (TS 07-0873-04) oraz do produkcji profili GRP na potrzeby budowy mostów (TS-07-0833-03).

Przed instalacją most został poddany kompleksowym próbom w Centrum Badań Kolei Rosyjskich w Sankt Petersburgu. Doprowadziło to do dostosowania współczynników bezpieczeństwa do specyfikacji obowiązujących w innych krajach europejskich.

Fiberline jest jedynym producentem, który jest w stanie udokumentować zgodność swoich profili z europejską normą EN 13706, E23 - najbardziej rygorystyczną specyfikacją jakościową.

Nowy most na stacji Kosino w Moskwie

Firma ApATeCH pracuje już nad kolejnymi mostami, a zrealizowany projekt spowodował duże zainteresowanie rosyjskich mediów. Najnowszą inwestycją jest kładka dla pieszych, która została właśnie zainstalowana na stacji kolejowej Kosino w Moskwie.

Jednak w całym kraju istnieją tysiące skorodowanych mostów, które wymagają wymiany. Istnieje zatem ogromny potencjał dla mostów GRP w Rosji.

Rosyjski most z GRP został ustawiony nad wykopem, przez który przebiega linia kolejowa w ciągu 49 minut, co pozwoliło uniknąć zakłóceń w ruchu kolejowym

Galeria