billede af strukturelle profiler

GLASFIBER TIL KØLETÅRNE

Tårnhøj kvalitet med glasfiber

Glasfiberprofiler er særligt velegnede til det krævende miljø i køletårne, da profilerne trods konstant påvirkning fra vand, har en lang levetid.

Vores glasfiberprofiler er korrosionsfrie, hvilket øger køletårnets levetid. I køletårnet er profilerne under konstant påvirkning fra vand, men med profilernes unikke holdbarhed og styrke, har de alligevel en lang levetid. Dette minimerer antallet af reparationer samt vedligehold og dermed perioden køletårnet ikke kører.

Fiberlines glasfiberprofiler kan anvendes som den bærende konstruktion i et celletårn, netop fordi de er modstandsdygtige overfor korrosion og forvitring. I et naturligt ventileret køletårne kan profilerne fx udgøre den indvendige konstruktion til montage af mekaniske enheder og installationer.

Netop profilernes korrosionsbestandighed gør dem ligeledes velegnede til tag- og sidebeklædning på et køletårn, hvor profilerne konstant er udsat for vandpåvirkning. Her er det særligt Fiberline Planken der finder anvendelse - også til gangbroer og gelænder, kan glasfiberprofiler med fordel anvendes. Vores planker og riste kan leveres med sandbelægning, som giver en skridsikker overflade.

Vores glasfiberprofiler har på én gang høj styrke, lav vægt og korrosionsbestandighed, som ikke findes samlet i andre byggematerialer, som træ, beton og stål. Det gør håndtering af profilerne nemmere, ligesom køletårnet kan præfabrikeres, så onsite opførelse minimeres. Desuden har vores profiler CE mærke, hvilket ikke alene er jeres garanti for ensartet høj kvalitet men også overflødiggør yderligere godkendelser fra byggemyndigheder inden opførsel.

Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Relaterede løsninger

Relaterede cases

Vores produkter

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.

Seneste nyt