bild av strukturelle profiler

GLASFIBER I KYLTORNINDUSTRIN

Hög kvalitet med glasfiber

Glasfiberprofiler är mycket lämpliga till den krävande miljön i kyltorn eftersom profilerna, trots konstant påverkan av vatten, har en lång livslängd.

Våra glasfiberprofiler är korrosionsfria, vilket ökar kyltornets livslängd. I kyltornet är profilerna under ständig påverkan av vatten, men med profilernas unika hållbarhet och styrka har de ändå en lång livslängd. Det minimerar antalet reparationer och underhåll, och därmed de perioder när kyltornet står still.

Fiberlines glasfiberprofiler kan användas som den bärande konstruktionen i ett cellkyltorn, just därför att de är motståndskraftiga mot korrosion och förvittring. I ett naturligt ventilerat kyltorn kan profilerna t.ex. utgöra den invändiga konstruktionen för montering av mekaniska enheter och installationer.

Just profilernas korrosionsbeständighet gör dem likaså lämpliga för tak- och sidobeklädnad i ett kyltorn, där profilerna konstant utsätts för vattenpåverkan. Här är det särskilt Fiberlines plankor som kommer till användning, och glasfiberprofilerna kan även med fördel användas till gångbroar och ledstänger. Våra plankor och gallerdurkar kan levereras med sandbeläggning som ger en halksäker yta.

Våra glasfiberprofiler har både hög styrka, låg vikt och korrosionsbeständighet som inte finns samlat hos andra byggmaterial som trä, betong och stål. Det gör hanteringen av profilerna enklare samt att kyltornen kan förfabriceras så att konstruktion på plats kan minimeras. Dessutom är våra profiler CE-märkta, vilket inte bara är din garanti för enhetligt hög kvalitet, utan det eliminerar även behovet av ytterligare godkännanden från byggmyndigheter före konstruktion.


 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt