bild av strukturelle profiler

GLASFIBER I KYLTORNINDUSTRIN

Hög kvalitet med glasfiber

Glasfiberprofiler är mycket lämpliga till den krävande miljön i kyltorn eftersom profilerna, trots konstant påverkan av vatten, har en lång livslängd.

Våra glasfiberprofiler är korrosionsfria, vilket ökar kyltornets livslängd. I kyltornet är profilerna under ständig påverkan av vatten, men med profilernas unika hållbarhet och styrka har de ändå en lång livslängd. Det minimerar antalet reparationer och underhåll, och därmed de perioder när kyltornet står still.

Fiberlines glasfiberprofiler kan användas som den bärande konstruktionen i ett cellkyltorn, just därför att de är motståndskraftiga mot korrosion och förvittring. I ett naturligt ventilerat kyltorn kan profilerna t.ex. utgöra den invändiga konstruktionen för montering av mekaniska enheter och installationer.

Just profilernas korrosionsbeständighet gör dem likaså lämpliga för tak- och sidobeklädnad i ett kyltorn, där profilerna konstant utsätts för vattenpåverkan. Här är det särskilt Fiberlines plankor som kommer till användning, och glasfiberprofilerna kan även med fördel användas till gångbroar och ledstänger. Våra plankor och gallerdurkar kan levereras med sandbeläggning som ger en halksäker yta.

Våra glasfiberprofiler har både hög styrka, låg vikt och korrosionsbeständighet som inte finns samlat hos andra byggmaterial som trä, betong och stål. Det gör hanteringen av profilerna enklare samt att kyltornen kan förfabriceras så att konstruktion på plats kan minimeras. Dessutom är våra profiler CE-märkta, vilket inte bara är din garanti för enhetligt hög kvalitet, utan det eliminerar även behovet av ytterligare godkännanden från byggmyndigheter före konstruktion.


 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

Senaste nytt