bild av glasfiberbro i Haasnoot

OZNAKOWANIE CE

Pierwsze produkty z oznakowaniem CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego użytkowanego naszego wyrobu.

W 2018 roku firma Fiberline stała się pierwszą i jedyną firmą na świecie, która uzyskała znak CE dla całej swojej oferty profili konstrukcyjnych z GRP. Mimo, że znak ten od dziesięcioleci stosowany jest dla wyrobów ze stali i betonu, jest on ostatecznym potwierdzeniem wyjątkowych właściwości włókna szklanego. Oznaczenie CE ułatwia porównanie włókna szklanego z innymi materiałami budowlanymi.

Sprawdzona jakość dla zrównoważonego budownictwa

Certyfikaty te oznaczają również większą łatwość stosowania naszych produktów z GRP w zrównoważonych konstrukcjach w całej UE. Po kilkuletnich testach i pracach dokumentacyjnych, w 2009 roku firma Fiberline została pierwszym producentem na świecie, który uzyskał prestiżowe niemieckie dopuszczenie abZ dla swojego programu profili konstrukcyjnych produkowanych z kompozytu włókna szklanego metodą pultruzji. Obecnie dopuszczenie to zostało zastąpione dopuszczeniem aBG (Allgemeine Bauartgenehmigung), co oznacza, że również dzięki naszemu oznaczeniu CE nasi klienci nie muszą już uzyskiwać jednorazowych dopuszczeń, aby stosować nasze profile konstrukcyjne w indywidualnych projektach budowlanych. Jeśli chodzi o inne normy jakościowe, to warto wspomnieć, że nasze profile jako minimum spełniają wymagania dla klasy E23, które są najbardziej rygorystycznymi wymaganiami jakościowymi określonymi w normie EN 13706. Wszystkie nasze certyfikaty można zobaczyć tutaj.


Zatwierdzone dla sektora budowlanego, kolejowego i morskiego

Dodatkowo do znaku CE, niemiecki instytut budowlany Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) dopuścił nasze profile do stosowania w niemieckim budownictwie. Uzyskaliśmy również dopuszczenie Deutsche Bahn w Niemczech i Network Rail w Wielkiej Brytanii. Ponadto uzyskaliśmy dopuszczenie Det Norske Veritas do stosowania na statkach i platformach morskich.

Uzyskaj więcej informacji o innych pożądanych międzynarodowych certyfikatach, które posiada firma Fiberline
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Inne zalety

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości