bild av plattform

SZYBKIE, PROSTE I LEKKIE

Łatwa obróbka na budowie

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Łatwa obróbka na budowie. Oprócz niewielkiej masy, produkty te wyróżniają się możliwością montażu w warsztacie w kontrolowanych warunkach i transportu na miejsce instalacji w formie wstępnie zmontowanej. Skraca to czas montażu na miejscu instalacji, która jest często kosztowna z uwagi na koszty personelu, wykorzystanie maszyn przez wykonawców i przestoje operacyjne.

Utrudniony dostęp do miejsca instalacji? 

Nasze profile nadają się również do montażu w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można zastosować specjalnych maszyn. Przykłady to miejsca wzdłuż linii kolejowych lub w obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi i spawania

Przy pracy z włóknem szklanym nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani nie mak konieczności wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, jak to ma miejsce np. w przypadku stali. Zalecamy jednak stosowanie narzędzi z powłoką diamentową, ponieważ łatwiej przesuwają się one po materiale i zapewniają lepsze cięcie.
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Skróć czas instalacji

Łączenie zalet

Najnowsze wiadomości