bild av glasfiberbro i Haasnoot

OZNAKOWANIE CE

Pierwsze produkty z oznakowaniem CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego użytkowanego naszego wyrobu.

W 2018 roku firma Fiberline stała się pierwszą i jedyną firmą na świecie, która uzyskała znak CE dla całej swojej oferty profili konstrukcyjnych z GRP. Mimo, że znak ten od dziesięcioleci stosowany jest dla wyrobów ze stali i betonu, jest on ostatecznym potwierdzeniem wyjątkowych właściwości włókna szklanego. Oznaczenie CE ułatwia porównanie włókna szklanego z innymi materiałami budowlanymi.

Sprawdzona jakość dla zrównoważonego budownictwa

Certyfikaty te oznaczają również większą łatwość stosowania naszych produktów z GRP w zrównoważonych konstrukcjach w całej UE. Po kilkuletnich testach i pracach dokumentacyjnych, w 2009 roku firma Fiberline została pierwszym producentem na świecie, który uzyskał prestiżowe niemieckie dopuszczenie abZ dla swojego programu profili konstrukcyjnych produkowanych z kompozytu włókna szklanego metodą pultruzji. Obecnie dopuszczenie to zostało zastąpione dopuszczeniem aBG (Allgemeine Bauartgenehmigung), co oznacza, że również dzięki naszemu oznaczeniu CE nasi klienci nie muszą już uzyskiwać jednorazowych dopuszczeń, aby stosować nasze profile konstrukcyjne w indywidualnych projektach budowlanych. Jeśli chodzi o inne normy jakościowe, to warto wspomnieć, że nasze profile jako minimum spełniają wymagania dla klasy E23, które są najbardziej rygorystycznymi wymaganiami jakościowymi określonymi w normie EN 13706. Wszystkie nasze certyfikaty można zobaczyć tutaj.


Zatwierdzone dla sektora budowlanego, kolejowego i morskiego

Dodatkowo do znaku CE, niemiecki instytut budowlany Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) dopuścił nasze profile do stosowania w niemieckim budownictwie. Uzyskaliśmy również dopuszczenie Deutsche Bahn w Niemczech i Network Rail w Wielkiej Brytanii. Ponadto uzyskaliśmy dopuszczenie Det Norske Veritas do stosowania na statkach i platformach morskich.

Uzyskaj więcej informacji o innych pożądanych międzynarodowych certyfikatach, które posiada firma Fiberline
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Inne zalety

Najnowsze wiadomości