Billede af køletårn

Jakie właściwości ogniowe ma włókno szklane?

Profile z włókna szklanego mają inne właściwości palne niż np. stal, co oznacza, że mogą nie spełniać wszystkich przepisów przeciwpożarowych bez dodatkowej ochrony przeciwpożarowej czy izolacji. Na szczęście istnieją różne możliwości ochrony przeciwpożarowej dla naszych profili z włókna szklanego.

W badaniu przeprowadzonym na Politechnice Lizbońskiej w Portugalii przetestowano pięć różnych systemów pasywnej ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem naszych profili z włókna szklanego: korek aglomerowany 25 mm, płyta z wełny skalnej 25 mm, płyta krzemianowo-wapniowa 25 mm, mata piankowa 2 mm oraz powłoka piankowa 2 mm. Badanie obejmowało swoim zakresem również system chłodzenia wodą

Systemy pasywnej ochrony przeciwpożarowej

Jak pokazano na wykresie, najlepsze wyniki uzyskały płyta krzemianowo-wapniowa oraz płyta z wełny skalnej, które zachowują swoją odporność ogniową w ciągu 80 minut (REI 60). Badanie wykazało również, że zastosowanie systemu chłodzenia wodnego zapobiegało zawaleniu się konstrukcji pod wpływem ognia nawet po 120 minutach, spełniając wymagania najwyższej klasyfikacji ogniowej (REI 120). (Odnośniki: Nunes i in. 2013)

Powyższe klasyfikacje ogniowe oparte są na badaniu swobodnie podpartej rury z włókna szklanego. Jeśli potrzebujesz ochrony przeciwpożarowej dla innych rodzajów konstrukcji i obciążeń, zalecamy skonsultowanie się z firmą posiadającą doświadczenie w tej dziedzinie.

Odnośniki
Nunes, Francisco; Morgado, Tiago; Correia João Ramôa; Branco, Fernando (2013). Fire Protection systems for glass fibre reinforced polymer (GFRP) pultrued profiles. Task 5 - Structural behaviour of GFRP pultruded profiles under compression. FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Najnowsze wiadomości

Nasze produkty